Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - životní prostředí
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Nemak se může desetinásobně rozšířit - Krajský úřad ignoroval závěry Nejvyššího správního soudu

27.6.2005
BRNO [Ekologický právní servis - Program GARDE]
Autor: Jiří Nezhyba

Společnost NEMAK Czech Republic, s.r.o. získala stavební povolení pro více než desetinásobné rozšíření své továrny v Havrani, a může tak začít stavět. Krajský úřad v Ústí nad Labem přitom zcela ignoroval rozsudky Nejvyššího správního soudu, které jasně označily předchozí 1. etapu budování závodu NEMAKu za nezákonnou.

Nejvyšší správní soud přitom dal počátkem dubna 2005 po letech sporů jasně zapravdu právníkům z programu Globální odpovědnosti GARDE Ekologického právního servisu (EPS – nevládní sdružení právníků hájící životní prostředí a lidská práva prostřednictvím práva) a rodině sedláka Rajtera, když zrušil celkově 5 rozhodnutí ústeckého Krajského soudu týkající se kauzy NEMAK - územní rozhodnutí a stavební povolení pro 1. etapu NEMAKu a 2 stavební povolení na komunikace v zóně Joseph, v níž se továrna staví.

Krajský úřad pak již v polovině května 2005 ústy své mluvčí předem deklaroval, že při povolování rozšíření NEMAKu nehodlá brát na rozsudky Nejvyššího správního soudu žádný ohled.(1) A dne 31. května 2005 se tato slova naplnila, když Krajský úřad potvrdil stavební povolení, které ve prospěch NEMAK vydal mostecký stavební úřad. Podklady pro rozhodnutí o rozšíření NEMAKu přitom stejně jako v 1. etapě byly Nejvyšším správním soudem za nezákonné označené postupy správních orgánů při vydávání souhlasu s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu či souhlasu se zásahem do krajinného rázu.

„Nejvyšším správním soudem potvrzené nezákonnosti v 1. etapě výstavby NEMAKu se bezprostředně vztahují na stavební řízení pro rozšíření jeho továrny. Krajský úřad však uvedené zcela ignoroval. Projevil tak značný právní nihilismus a již poněkolikáté nezákonně rozhodl ve prospěch nadnárodní společnosti NEMAK,“ řekl k tomu Jiří Nezhyba, právník programu GARDE Ekologického právního servisu.

Nezákonnému rozšiřování NEMAKu se rodina soukromého zemědělce Rajtera a právníci EPS brání žalobami podanými ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem. Přitom to byl právě tento soud, který již v 1. etapě NEMAKu rozhodoval nezákonně a Nejvyšší správní soud proto musel jeho rozhodnutí zrušit. V moci soudu je bezprostředně hrozícímu rozšiřování NEMAKu zabránit: k tomuto účelu slouží instituty předběžného opatření nebo přiznání odkladného účinku žalobě.(2) „K jejich využití však české správní soudy sahají pouze ojediněle, i když je to nejefektivnější a často jediná možná ochrana práv žalobce“, poznamenal Jiří Nezhyba.

kontakt:
Jiří Nezhyba, mobil: 775 154 073,
Pavel Franc, mobil: 608 362 596,
tel.: 545 575 229, fax: 545 240 012,
e-mail: brno@eps.cz, URL: www.eps.cz, www.sedlakjan.cz
program Globální odpovědnosti GARDE,
Ekologický právní servis, Bratislavská 31, 602 00 Brno

Poznámky:

1) "... výroky správního soudu ruší rozhodnutí krajského soudu a ne krajského úřadu. V tomto okamžiku se nás to tedy netýká," uvedla mluvčí Krajského úřadu Romana Žatecká pro MF DNES z 24. 5. 2005 v článku „Nemak: pravdu měli ekologové“.

2) Ustanovení § 38 odst. 1 a 73 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní

Rekapitulace kauzy:

* červenec 2001
Vláda podporuje investici NEMAKu v poslední zachovalé zemědělské oblasti Mostecka


V roce 2001 se na EPS obrátila rodina sedláka Rajtera, která hospodaří v posledním zachovalém zemědělském území těžbou postiženého regionu, v okolí Havraně u Mostu. Mexická společnost NEMAK rozsáhle podporovaná investičními pobídkami se s posvěcením vlády rozhodla umístit svou továrnu na výrobu hliníkových hlav do automobilových motorů do oblasti, kde Rajterovi léta úspěšně sedlačí. Od té doby se EPS kauze intenzivně věnuje - účastní mnoha správních a soudních řízení týkajících se továrny společnosti NEMAK a průmyslové zóny Joseph. EPS především poukazuje na nesmyslnost a nezákonnost umístění zóny Joseph v dané lokalitě a zdravotní rizika spojená s továrnou NEMAKu, která bude zdrojem rakovinotvorných dioxinů.

* srpen 2002
Ombudsman označuje odnětí zemědělské půdy pro stavbu NEMAKu za nezákonné


V únoru 2002 se EPS obrátil na veřejného ochránce práv, pana Otakara Motejla, který provedl šetření a dal zapravdu všem námitkám EPS a potvrdil, že tzv. odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro stavbu továrny NEMAKu bylo provedeno nezákonně. Odpovědné státní orgány, především Ministerstvo životního prostředí a mostecké úřady, však odmítly výsledky šetření ombudsmama jakkoliv respektovat a přezkoumat doposavad vydaná rozhodnutí.

* říjen 2002
Místní referendum je obcí Havraň nezákonně zmařeno


Když poté nebyly v návrhu změny územního plánu nijak zohledněny námitky a připomínky havraňských, kteří si přáli zachovat v místě připravované zóny plochu pro hospodaření, paní Rajterová v září 2002 navrhla vyhlásit o této otázce místní referendum. Pod návrh na jeho konání se podepsalo více než zákonem požadovaných 30% oprávněných občanů. Tehdejší komunistický starosta Havraně však odmítl referendum vyhlásit a jeho rozhodnutí později posvětili i nově zvolení zastupitelé. Paní Rajterová proto v říjnu 2002 podala ústavní stížnost, kterou chce docílit toho, aby obec Havraň referendum vyhlásila.

* říjen 2003
NEMAK zahajuje výrobu a žádá o její rozšíření

V mezidobí od podání stížnosti k ústavnímu soudu však NEMAK stihl dostavit svou továrnu (150 tisíc ks hlav ročně), která v říjnu 2003 slavnostně zahájila výrobu. Mostecký stavební úřad již v dubnu 2003 vydal územní rozhodnutí na více než desetinásobné rozšíření závodu NEMAKu (1,6 miliónů ks hlav ročně). Na základě odvolání krajský úřad sice toto rozhodnutí zrušil, ale v novém řízení již bylo rozšíření NEMAKu povoleno. Pan Rajter společně s EPS podali žaloby.

* prosinec 2003
Ústavní soud odmítl ústavní stížnosti

Ústavní soud 11. prosince 2003 vyhlásil nečekaný verdikt, když odmítl ústavní stížnost paní Rajterové. Značně nestandardní postup, kdy senát soud odmítl stížnost až poté, co proběhlo ústní jednání, odůvodnil soud tím, že nemohl nařídit obci Havraň, aby referendum s konkrétními otázkami vyhlásila, neboť by takto sám nahradil rozhodnutí samosprávy. Rozhodnutí soudu je nutno vzhledem k okolnostem celého případu považovat za politické.

* duben 2004
Havraň má nový územní plán

Zastupitelstvo obce Havraň schválilo nový územní plán své obce, který určuje a podstatně rozšiřuje území pro průmyslovou zónu. Ministerstvo životního prostředí k tomu dalo interním přípisem souhlas, když souhlasilo, aby bylo dále zasahováno do zemědělského půdního fondu. Souhlas osobně podepsal pan ministr Ambrozek. Postupoval tak v rozporu se sliby, které dál Veřejnému ochránci práv v souvislosti s kauzou NEMAK.

* říjen 2004
Proces integrovaného povolení

Ministerstvo životní prostředí v říjnu 2004 zamítá odvolání EPS a slévárna hliníku NEMAK tak získává tzv. integrované povolení. To vydal závěrem května 2004 Krajský úřad v Ústí nad Labem. Uvedené povolení má pro NEMAK zcela zásadní význam, protože bez něj nemůže získat stavební povolení pro 2. etapu ke svému plánovanému více než desetinásobnému rozšíření. Integrované povolení bylo však zatíženo takovou mírou pochybení a nezákonností, že EPS podal v prosinci 2004 žalobu.

* duben 2005
Rozhodnutí Nejvyššího právního soudu dala za pravdu odpůrcům NEMAKu

Nejvyšší správní soud dal za pravdu právníkům EPS a rodině sedláka Rajtera a zrušil celkově 5 rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem ve věci územního a stavebního povolení pro 1. etapu NEMAKu a 2 stavební povolení na komunikace v zóně JOSEPH, kde se NEMAK staví.

:::

* Výstava „Příběh sedláka Rajtera - od kolektivizace ke globalizaci“
O dramatickém osudu rodiny Rajterů pojednává výstava fotografií Ibry Ibrahimoviče „Příběh sedláka Rajtera - od kolektivizace ke globalizaci“. Fotografie z výstavy získaly hlavní cenu a první místo ve své kategorii v soutěži Czech Press Photo 2003. Záštitu nad celým projektem poskytl pan Václav Havel. (více na www.sedlakjan.cz)


DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz