Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - životní prostředí
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Krajský úřad brání uplatňování občanské kontroly činnosti stavebního úřadu v Rumburku

15.11.2005
TÁBOR [Ekologický právní servis]
Autor: Vítězslav Dohnal

Ekologický právní servis (EPS)1) dnes podává žalobu proti Krajskému úřadu Ústeckého kraje. Ten se odmítl zabývat odvoláním v informačním sporu mezi EPS a stavebním úřadem v Rumburku a postoupil odvolání starostovi města Rumburk. Takový postup považuje EPS za nezákonný.2)

Informační spor mezi stavebním úřadem Rumburk a EPS se vede o poskytnutí kopií povolení výstavby polyfunkčního domu v bývalé tržnici v Rumburku. Zde člen městské rady MUDr. Petr Vondráček koupil od města pozemky, na kterých staví objekt zahrnující i zdravotnické ordinace. Radní Vondráček je přitom současně náměstkem v rumburské nemocnici vlastněné většinově městem a zároveň provozuje svou soukromou lékařskou praxi.

Krajský úřad má navíc sám problémy s dodržováním informačních zákonů. Do dnešního dne nevyřídil žádost o informace týkající se hodnocení práce vedoucího stavebního úřadu v Rumburku Jiřího Buška. Žádost o tyto informace podával EPS již na začátku srpna. 3) Přestože 7.10.2005 ředitelka krajského úřadu rozhodla, že poskytnutí informací žádný zákonný důvod nebrání, do dnešního dne EPS informace neobdržel. Pokud krajský úřad informace v nejbližší době neposkytne, bude se EPS i zde bránit soudní cestou.

„Krajský úřad z nepochopitelných důvodů naprosto selhává při kontrole dodržování zákonů v Rumburku. Stalo se tak opakovaně i dříve, příkladem může být přezkoumávání postupu stavebního úřadu v kauze výstavby prodejny Lidl. Místo toho, aby krajský úřad zasáhl, počkal, až bude stavba dokončená a pak konstatoval, že se již nedá nic dělat. Krajský úřad tak nese za nezákonnosti v Rumburku přímou odpovědnost.“ říká k věci právník EPS Mgr. Vítězslav Dohnal.4)

kontakt: Mgr. Vítězslav Dohnal, Ekologický právní servis, Převrátilská 330, 390 01 Tábor, tel.: 381 253 904, fax: 381 253 910, mobil: 776 834 534, e-mail: tabor@eps.cz

poznámky:
1) Ekologický právní servis je nevládní, nekomerční a nepolitická organizace právníků hájící práva občanů a životního prostředí právní cestou. Cílem EPS je eliminovat případy nezákonného a nekorektního rozhodování úřadů ve věcech ochrany životního prostředí a lidských práv. EPS se snaží ovlivňovat připravovanou legislativu, právnickou komunitu a studenty práv. Více informací na www.eps.cz. Případy nezákonného utajování v Rumburku se EPS zabývá v rámci svých protikorupčních aktivit.

2) Žádost podával EPS dne 15.8.2005, a to s využitím zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Dopisem č.j. SÚ/17238/1248/2005/l/Bš/St ze dne 17.8.2005 odmítl stavební úřad kopie požadovaných dokumentů poskytnout. EPS proto podal dne 30.8. 2005 odvolání ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje. Krajský úřad však dospěl k závěru, že není v předmětné věci odvolacím orgánem a odvolání postoupil dne 7.9.2005 starostovi města Rumburk. EPS se domnívá, že o odvolání měl krajský úřad sám rozhodnout (starosta města do dnešního dne na odvolání rovněž nereagoval).

3) Hodnocení vzniklo z iniciativy EPS, který již před více než rokem navrhoval odvolání Jiřího Buška z pozice vedoucího stavebního úřadu. Tajemník městského úřadu tehdy odepsal, že se musí zeptat na názor krajský úřad. Přestože tajemník obdržel vyjádření krajského úřad již na počátku roku 2005, na návrh EPS odvolat pana Buška dále nereagoval. EPS se od té doby marně snaží získat kopii vyjádření krajského úřadu.

4) Prodejna Lidl byla postavena v rozporu s územním plánem a se zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí (100/2001 Sb.). O těchto nezákonnostech věděl krajský úřad minimálně od května 2004. Věc však šetřil až do listopadu, kdy po dokončení stavby konstatoval, že sice došlo k porušení zákona, stavebník však byl tzv. v dobré víře.


DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz