Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - životní prostředí
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Tisková konference k aktuálnímu vývoji kauzy NEMAK

26.5.2005
BRNO [Ekologický právní servis - Program GARDE]
Autor: Pavel Franc

V pátek 27. května 2005 v 10:30 hod. se na statku pana Rajtera v Moravěvsi čp. 8 uskuteční tisková konference k aktuálnímu vývoji kauzy NEMAK. Přestože dal Nejvyšší správní soud zapravdu právníkům Ekologického právního servisu a rodině sedláka Rajtera a zrušil rozhodnutí ústeckého Krajského soudu v kauze NEMAK, Krajský úřad v Ústí nad Labem se chystá vydat další stavební povolení, které by umožnilo desetinásobně zvětšit výrobní závod společnosti NEMAK.

Krajský úřad tak nejspíš při povolování rozšíření NEMAKu nehodlá brát na rozsudky Nejvyššího správního soudu žádný ohled: "... výroky správního soudu ruší rozhodnutí krajského soudu a ne krajského úřadu. V tomto okamžiku se nás to tedy netýká," uvedla mluvčí Krajského úřadu Romany Žatecké pro MF DNES z 24. 5. 2005.

„Skutečností je, že Nejvyšším správním soudem potvrzené nezákonnosti v 1. etapě výstavby NEMAKu se bezprostředně vztahují na probíhající stavební řízení pro jeho rozšíření. Krajský úřad uvedené nemůže nerespektovat,“ řekl k tomu právník programu GARDE – Globální odpovědnost Ekologického právního servisu (dále jen GARDE EPS) Jiří Nezhyba. Podkladem pro rozhodnutí Krajského úřadu je tak stejně jako v 1. etapě např. nezákonný souhlas s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu či nezákonně posouzená otázka zásahu do krajinného rázu.

Na tiskové konferenci budou právníci GARDE EPS spolu se sedláky Janem Rajterem starším a mladším připraveni dále zodpovědět a vysvětlit aktuální otázky plynoucí z rozhodnutí Nejvyššího správního soudu o nezákonné výstavbě NEMAKu k jeho v současné době k povolení připravenému desetinásobnému rozšíření. Dále pak vyjasní znepokojující výroky vládního zmocněnce pro severozápadní Čechy Vlastimila Aubrechta o hrozím nebezpečí arbitráží proti České republice.

kontakt:
Pavel Franc, mobil: 608 362 596,
Jiří Nezhyba, mobil: 775 154 073,
tel.: 545 575 229, fax: 545 240 012,
e-mail: brno@eps.cz, URL: www.eps.cz, www.sedlakjan.cz
program GARDE - Globální odpovědnost,
Ekologický právní servis, Bratislavská 31, 602 00 BrnoRekapitulace kauzy:

* červenec 2001
Vláda podporuje investici NEMAKu v poslední zachovalé zemědělské oblasti Mostecka

V roce 2001 se na GARDE - EPS obrátila rodina sedláka Rajtera, která hospodaří v posledním zachovalém zemědělském území těžbou postiženého regionu, v okolí Havraně u Mostu. Mexická společnost NEMAK rozsáhle podporovaná investičními pobídkami se s posvěcením vlády rozhodla umístit svou továrnu na výrobu hliníkových hlav do automobilových motorů do oblasti, kde Rajterovi léta úspěšně sedlačí. Od té doby se EPS kauze intenzivně věnuje - účastní mnoha správních a soudních řízení týkajících se továrny společnosti NEMAK a průmyslové zóny Joseph. EPS především poukazuje na nesmyslnost a nezákonnost umístění zóny Joseph v dané lokalitě a zdravotní rizika spojená s továrnou NEMAKu, která bude zdrojem rakovinotvorných dioxinů.

* srpen 2002
Ombudsman označuje odnětí zemědělské půdy pro stavbu NEMAKu za nezákonné

V únoru 2002 se EPS obrátil na veřejného ochránce práv, pana Otakara Motejla, který provedl šetření a dal zapravdu všem námitkám EPS a potvrdil, že tzv. odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro stavbu továrny NEMAKu bylo provedeno nezákonně. Odpovědné státní orgány, především Ministerstvo životního prostředí a mostecké úřady, však odmítly výsledky šetření ombudsmama jakkoliv respektovat a přezkoumat doposavad vydaná rozhodnutí.

* říjen 2002
Místní referendum je obcí Havraň nezákonně zmařeno

Když poté nebyly v návrhu změny územního plánu nijak zohledněny námitky a připomínky havraňských, kteří si přáli zachovat v místě připravované zóny plochu pro hospodaření, paní Rajterová v září 2002 navrhla vyhlásit o této otázce místní referendum. Pod návrh na jeho konání se podepsalo více než zákonem požadovaných 30% oprávněných občanů. Tehdejší komunistický starosta Havraně však odmítl referendum vyhlásit a jeho rozhodnutí později posvětili i nově zvolení zastupitelé. Paní Rajterová proto v říjnu 2002 podala ústavní stížnost, kterou chce docílit toho, aby obec Havraň referendum vyhlásila.

* říjen 2003
NEMAK zahajuje výrobu a žádá o její rozšíření
V mezidobí od podání stížnosti k ústavnímu soudu však NEMAK stihl dostavit svou továrnu (150 tisíc ks hlav ročně), která v říjnu 2003 slavnostně zahájila výrobu. Mostecký stavební úřad již v dubnu 2003 vydal územní rozhodnutí na více než desetinásobné rozšíření závodu NEMAKu (1,6 miliónů ks hlav ročně). Na základě odvolání krajský úřad sice toto rozhodnutí zrušil, ale v novém řízení již bylo rozšíření NEMAKu povoleno. Pan Rajter společně s EPS - GARDE podali žaloby.

* prosinec 2003
Ústavní soud odmítl ústavní stížnosti
Ústavní soud 11. prosince 2003 vyhlásil nečekaný verdikt, když odmítl ústavní stížnost paní Rajterové. Značně nestandardní postup, kdy senát soud odmítl stížnost až poté, co proběhlo ústní jednání, odůvodnil soud tím, že nemohl nařídit obci Havraň, aby referendum s konkrétními otázkami vyhlásila, neboť by takto sám nahradil rozhodnutí samosprávy. Rozhodnutí soudu je nutno vzhledem k okolnostem celého případu považovat za politické.

* duben 2004
Havraň má nový územní plán
Zastupitelstvo obce Havraň schválilo nový územní plán své obce, který určuje a podstatně rozšiřuje území pro průmyslovou zónu. Ministerstvo životního prostředí k tomu dalo interním přípisem souhlas, když souhlasilo, aby bylo dále zasahováno do zemědělského půdního fondu. Souhlas osobně podepsal pan ministr Ambrozek. Postupoval tak v rozporu se sliby, které dál Veřejnému ochránci práv v souvislosti s kauzou NEMAK.

* říjen 2004
Proces IPPC
Ministerstvo životního prostředí v rozporu se zákonem nezrušilo tzv. integrované povolení pro slévárnu hliníku společnosti NEMAK EUROPE, s.r.o., která staví v Havrani u Mostu. To vydal závěrem května 2004 Krajský úřad v Ústí nad Labem. Uvedené povolení má pro NEMAK zcela zásadní význam, protože bez něj nemůže získat stavební povolení ke svému plánovanému více než desetinásobnému rozšíření. GARDE – EPS využilo všech právních prostředků k nápravě tohoto nezákonného stavu věcí.

* duben 2005
Rozhodnutí Nejvyššího právního soudu dala za pravdu odpůrcům NEMAKu
Nejvyšší správní soud dal za pravdu právníkům EPS a rodině sedláka Rajtera a zrušil rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem ve věci územního a stavebního povolení pro 1. etapu NEMAKu. Krajský úřad rozhoduje o vydání stavebního povoleni na rozšíření továrny NEMAKu.

:::

* Výstava „Příběh sedláka Rajtera - od kolektivizace ke globalizaci“
O dramatickém osudu rodiny Rajterů pojednává výstava fotografií Ibry Ibrahimoviče „Příběh sedláka Rajtera - od kolektivizace ke globalizaci“. Fotografie z výstavy získaly hlavní cenu a první místo ve své kategorii v soutěži Czech Press Photo 2003. Záštitu nad celým projektem poskytl pan Václav Havel. (více na www.sedlakjan.cz)


DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz