Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - životní prostředí
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Zasáhne krajský úřad proti porušování zákonů stavebním úřadem v Rumburku nebo jej bude krýt?

14.9.2004
TÁBOR [Ekologický právní servis]
Autor: Vítězslav Dohnal, tel: 381 256 662, 776 834 534

Ekologický právní servis (EPS) 1) se dnes opakovaně obrací na Krajský úřad Ústeckého kraje, aby zasáhl proti nezákonnostem provázejícím povolení výstavby Lidlu v Rumburku. EPS žádá, aby krajský úřad přezkoumal a poté zrušil stavební povolení. 2)

Krajští úředníci se již případem zabývali na podnět místních občanů. Konstatovali, že při povolování výstavby prodejny došlo k porušení stavebního zákona a zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.3) Zatím však z těchto zjištění nevyvodili žádné závěry. Stavba pokračuje.

„Pokud krajský úřad rychle nezasáhne, investor nezákonně budovanou stavbu dokončí. Náprava pak bude velmi těžká. Krajský úřad tak jen posílí přesvědčení, že v Rumburku je možné beztrestně porušovat zákony“, komentuje nečinnost krajského úřadu Mgr. Vítězslav Dohnal, právník EPS.

„Rumburk je městem, kde vedoucí stavebního úřadu lže v tisku, kolaudují se neexistující stavby, neposkytují se informace, staví se v rozporu s územním plánem. Všechny tyto nepravosti se koncentrují na stavebním úřadě. Jeho vedoucí však stále setrvává na svém místě a zatím žádný státní orgán nenašel odvahu zasáhnout,“ dodává Dohnal.4)

Za celkově nevstřícný postoj stavebního úřadu v Rumburku k poskytování informací a za omezování práv účastníků řízení jej EPS spolu se Spolkem občanské solidarity Rumburk nominoval na titul „ZAVŘENO“ v soutěži pořádané Otevřenou společností o.p.s.5)

kontakt: Mgr. Vítězslav Dohnal, Ekologický právní servis, Kostnická 1324, 390 01 Tábor, tel.: 381 256 662, fax, 381 254 866, mobil: 776 834 534

1) Ekologický právní servis je nevládní, nekomerční a nepolitická organizace právníků a studentů práv hájící práva občanů a životního prostředí právní cestou. EPS ovlivňuje připravovanou legislativu, právnickou komunitu a studenty práv směrem k ochraně veřejných zájmů, zejména životního prostředí a lidských práv. Více informací na www.eps.cz. Případem výstavby Lidlu v Rumburku se EPS zabývá v rámci svého programu globální odpovědnosti GARDE (Global Alliance for Responsibility, Democracy and Equity).

2) Jedná se o výstavbu prodejny Lidl na pozemku p.č.46/1 v k.ú. Horní Jindřichov. Při povolování stavební úřad porušil územní plán, zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a správní řád. EPS proto podal podle § 65 správního řádu tzv. podnět k přezkoumání stavebního povolení mimo odvolací řízení

3) Krajský úřad se zabýval návrhem paní B.N. z Rumburku na obnovu územního řízení na výstavbu Lidlu. Její návrh sice z procesních důvodů zamítl, v odůvodnění rozhodnutí zn. UPS/424/1770/04/Berg ze dne 16.8.2004 však konstatoval, že územní rozhodnutí bylo vydáno v rozporu s územním plánem a zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

4) některé doposud zdokumentované nezákonnosti v činnosti stavebního úřadu v Rumburku:

a. vedoucí stavebního úřadu lhal v Děčínském deníku dne 4.8.2004, když tvrdil, že proti stavebnímu povolení na Lidl nepodal nikdo odvolání. Přitom EPS má k dispozici kopie odvolání a jeho doplnění s razítkem podatelny úřadu.

b. stavební úřad v Rumburku vydal na základě místního šetření dne 15.9.1993 kolaudační rozhodnutí č.j. SU 332/4-115/Bš/93 na stavbu parkoviště TIR. V rozhodnutí uvádí, že stavba obsahuje čistírnu odpadních vod. Znalecký posudek č. 1 140-20/95 a č. 789-15/95 z 20. dubna 1995 o ceně parkoviště TIR, který si v roce 1995 objednalo ministerstvo financí, však na str. 4 konstatuje: „Čistírna odpadních vod – ačkoliv podle kolaudačního rozhodnutí byla stavba dne 15.9.1993 uvedena do trvalého provozu, při místním šetření bylo zjištěno, že stavba dosud neexistuje. Proto se neoceňuje.“

c. ke stavbám v rozporu s územním plánem viz. pozn. 3)

d. stavební úřad opakovaně odmítl poskytnout informace ze správních spisů panu Ing. Josefu Dvorskému, a to i v situaci, kdy jednal na základě plné moci účastníka řízení.

e. stavební úřad odmítl žádost EPS o informace ze dne 12.7.2004 pouhým dopisem, přestože je povinen v takovém případě vydat správní rozhodnutí. K neposkytnutí informací navíc neměl zákonný důvod.

f. stavební úřad odmítl poskytnout paní B.N. kopii územního rozhodnutí na výstavbu prodejny Lidl, přestože byla účastníkem řízení (řízení bylo vedeno tzv. veřejnou vyhláškou a proto účastníci nedostali automaticky rozhodnutí do vlastních rukou)

5) informace o vyhlášení letošního ročníku soutěže najdete na internetu na adrese http://www.otevrete.cz/index.php?akce=clanek&id=487&PHPSESSID=b9e3e1f495ea04c397f2cc40372ce3bf

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz