Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - životní prostředí
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Právo na informace v Rumburku neexistuje, krajský úřad to nezajímá

9.3.2005
TÁBOR [Ekologický právní servis], tel: 381 256 662

Soustavným porušováním informačních zákonů v Rumburku se na podnět Ekologického právního servisu (EPS) bude zabývat Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo vnitra a ombudsman. EPS 1) se rozhodl podat podnět poté, kdy se Stavební úřad v Rumburku ani Krajský úřad v Ústí nad Labem do dnešního nezabývaly odvoláním proti neposkytnutí informací, které podal EPS již v srpnu loňského roku. EPS podá také žalobu na ochranu proti nečinnosti.

EPS požádal v červenci roku 2004 stavební úřad o poskytnutí kopií písemností týkajících se výstavby prodejny Lidl v Horním Jindřichově v Rumburku. Na žádost odpověděl po uplynutí zákonné lhůty vedoucí stavebního úřadu v Rumburku Jiří Bušek. V dopise tvrdil, že informační zákon se na žádost nevztahuje. EPS podal následně odvolání, které zaslal současně na vědomí faxem přímo i krajskému úřadu. Od srpna 2004 na odvolání žádným způsobem nereagoval ani jeden z úřadů. 2)

Na telefonický dotaz sdělila pracovnice stavebního úřadu v Rumburku, že odmítnutí žádosti EPS o informace nemělo podobu rozhodnutí, ale jen sdělení. Proti sdělení není údajně možné se odvolat. Na krajském úřadě se hájili tím, že krajský úřad nebyl v dané věci kompetentním o odvolání rozhodovat. Rozhodovat o odvolání podle nich měla městská rada. Oba tyto názory jsou v rozporu se zákonnou úpravou. 3)

„Porušování práva na informace se na městském úřadě v Rumburku stalo zcela běžnou praxí. Očekávali jsme, že nadřízený krajský úřad zasáhne. Ten však z nepochopitelných důvodů nezákonné počínání pana Buška toleruje,“ konstatuje právník EPS Mgr. Vítězslav Dohnal.

kontakt: Mgr. Vítězslav Dohnal, Ekologický právní servis, Kostnická 1324, 390 01 Tábor, tel.: 381 256 662, fax, 381 254 866, mobil: 776 834 534

poznámky:
1) Ekologický právní servis je nevládní, nekomerční a nepolitická organizace právníků hájící práva občanů a životního prostředí právní cestou. Cílem EPS je eliminovat případy nezákonného a nekorektního rozhodování úřadů ve věcech ochrany životního prostředí a lidských práv. EPS ovlivňuje připravovanou legislativu, právnickou komunitu a studenty práv směrem k lepší ochraně veřejných zájmů. Více informací na www.eps.cz. Případy nezákonného utajování v Rumburku se EPS zabývá v rámci svých protikorupčních aktivit.

2) V žádosti ze dne 12.7.2004 projevil EPS zájem o kopii žádosti stavebníka o vydání stavebního povolení, kopii opatření ze dne 30.10.2003 (kterým stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení), kopii protokolu z ústního jednání a informaci o tom, zda v daném případě byl vydán souhlas k odnětí pozemků ze zemědělského půdního fondu a pokud ano, kopii tohoto souhlasu. Na žádost reagoval odmítavým dopisem ze dne 20.7.2004 vedoucí stavebního úřadu Jiří Bušek. Proti odmítnutí podal EPS dne 2.8.2004 odvolání, které poté ještě 12.8.2004 doplnil. Odvolání dostal faxem na vědomí také krajský úřad.

3) Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vyžaduje, aby vždy, když úřad odmítá poskytnout informace, vydal o tom správní rozhodnutí. Proti takovému rozhodnutí je možné podat odvolání. Stavební úřad byl povinen odvolání postoupit k řešení nadřízenému orgánu. Nadřízeným orgánem je u věcí, které se týkají tzv. přenesené působnosti krajský úřad. Stavební řízení, kterého se žádost o informace týkala, je výkonem přenesené působnosti.DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz