Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - sociální oblast
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Nejednej automaticky! Dej přednost chůzi!

9.2.2006
BRNO [Nadace Partnerství]
Autor: František Brückner

Ocenění projekt měsíce ledna udělila Nadace Partnerství projektu Auto*Mat, jenž se věnuje zklidnění dopravy v hlavním městě, alternativám automobilismu, podpoře cyklistiky, pěší chůze a městské hromadné dopravy. Organizátoři z občanského sdružení Oživení uspořádali několik setkání v centru města Prahy spojených s kulturním odpolednem, hromadnou cyklojízdou nebo promítáním dokumentu o podmínkách těžby ropy v Ázerbajdžánu. Tragickou okolností projektu je nedávné úmrtí jednoho z hlavních realizátorů na následky srážky automobilem.

„Podpora bezmotorové dopravy se stává stále aktuálnější, což potvrdila i nedávná tragická smrt realizátora projektu Auto*Mat Jana Bouchala, kterému vyhlášením tohoto projektu projektem měsíce, vzdáváme In Memoriam poctu za jeho úsilí v této oblasti,“ uvedl František Brückner z Nadace Partnerství.

Nadměrný automobilismus je jedním z nepříznivých efektů zvyšování životní úrovně a pro většinu vyspělých zemí se stává stále palčivějším problémem. Na Prahu dnes připadá zhruba 800 tisíc automobilů, přičemž naprostá většina jízd je do vzdálenosti pěti kilometrů a to s průměrnou obsazeností 1,4 pasažéra na vůz. Za takových podmínek se stává rychlejší jízda na kole, tramvají, metrem, někdy dokonce i pěší chůze. Snižování počtu automobilů v centru města má přirozeně i značný vliv na kvalitu ovzduší.

Občanské sdružení Auto*Mat propaguje dopravu šetrnou k životnímu prostředí a probouzí aktivní přístup k problematice dopravy ve městě. „Ve spolupráci s radnicí hlavního města Prahy uspořádal několik rozsáhlých kulturně-osvětových akcí v rámci Evropského týdne mobility a propagační kampaň na podporu udržitelných druhů dopravy,“ doplňuje František Brückner z Nadace Partnerství. Šlo především o celodenní zábavný program pro rodiny s dětmi na Smetanově nábřeží v Praze (uzavřeném po celou dobu konání pro automobily), kterého se zůčastnilo několik tisíc návstěvníků, cyklistickou jízdu na Evropský den bez aut, projekce dokumentárního filmu Martina Marečka Zdroj a benefiční koncert v klubu Roxy.
Nadace Partnerství projekt podpořila v rámci svého Základního grantového programu částkou 150.000,- Kč. Peníze byly využity především celkovou na propagaci projektu Auto*Mat a na zajištění happeningu při příležitosti Evropského dne bez aut.

Kontakt:
František Brückner, Nadace Partnerství, tel. 542 422 767, frantisek.bruckner@ecn.cz
Jakub Rejlek, Nadace Partnerství, tel. 542 422 762, 776 008 548, jakub.rejlek@ecn.cz

Nadace Partnerství je nejvýznamnější česká nadace podporující ekologické projekty ve všech regionech České republiky. Od svého vzniku v roce 1991 podpořila formou nadačních příspěvků ve výši přes 160 miliónů korun už na 1700 projektů nevládních neziskových organizací, škol, obecních úřadů i jednotlivců. Společně s pěti sesterskými nadacemi v Bulharsku, Maďarsku, Polsku, Rumunsku a na Slovensku je součástí asociace Environmental Partnership for Sustainable Development.

Občanské sdružení Oživení-Bohemian Greenways vzniklo v roce 1997. Od počátku se věnuje propagaci a rozvoji cyklostezek a cyklistických tras a obecně tématu udržitelné dopravy. Od roku 1999 se Oživení zabývá systematickým odhalováním střetu zájmů a korupce ve veřejné správě a zvyšováním transparentnosti veřejného sektoru. V obou oblastech poskytujeme občanům zdarma poradenství a medializaci výsledků jejich práce. Naší vizí je fungující a sebevědomá občanská společnost naplňující principy udržitelného způsobu života v kontextu evropského společenství.

Auto*Mat
Název předkladatele: Oživení
Realizátor projektu: Veronika Hrdinová
Kontakt: tel.: 257 531 983, media@ecn.cz
Datum udělení grantu: 22. 11. 2005
Výše uděleného grantu: 150 000 Kč

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je propagace udržitelné mobility ve městě. A to nejen přímou propagační kampaní (média, plakáty, letáky, internetové stránky), ale také dlouhodobým ovlivňováním přístupu a chování představitelů radnice, úředníků, opinion leaderů, populárních osobností apod. Cyklistiku a bezmotorovou dopravu vůbec bude propagovat bezmotorová projížďka Prahou, která bude zbavena příchuti zakázaného ovoce a k účasti budou přizváni představitelé hl. m. Prahy, osobnosti veřejného a kulturního života, rodiny s dětmi, občané s handicapem, starší občané a sportovci.

Popis problému

Nadměrná automobilová doprava zásadním způsobem zhoršuje kvalitu životního prostředí ve městech po celé Evropě. Vedle systémových opatření, která omezují vjezd automobilů do centra města nebo preferují jiné druhy dopravy, je jedním z klíčových nástrojů pro zdravou mobilitu ve městě propagace udržitelné dopravy (veřejná doprava, cyklistika, chůze). Občanský projekt Auto*Mat se již dva roky snaží takovou dopravu v Praze propagovat.

Jednou z možností jsou akce v rámci Evropského dne bez aut a Evropského týdne mobility. Tyto akce však nejde zjednodušit pouze na jeden den, respektive týden. Bez dlouhodobé spolupráce a kooperace mezi vedením měst, neziskovými organizacemi, podnikatelskými subjekty a dalšími institucemi nelze očekávat výraznější dopad podobných osvětových kampaní. Víceméně dobrovolné aktivity Auto*Matu v minulých letech ukázaly, že pro úspěch kampaně je třeba systematičtější přístup. Občanské sdružení Oživení se problematice věnuje již od roku 1997. Z našich zkušeností je stále zřejmější, že vedle tlaku na vedení města, je třeba principy udržitelného způsobu dopravy vtisknout do každodenního života Pražanů. Právě k tomu má přispět projekt Auto*Mat. Projekt využívá osvěžení pro širokou veřejnost často nezajímavých myšlenek udržitelné mobility kulturním programem a zábavou. Tento moment otevírá možnost oslovit širší vrstvy veřejnosti.

Realizace

Projekt Auto*Mat v rámci Evropského týdne mobility úspěšně zrealizoval sérii akcí propagujících dopravu šetrnou k životnímu prostředí. Jmenovat lze například celodenní zábavný a osvětový program na Smetanově nábřeží, které bylo po celý den uzavřeno pro automobilovou dopravu, a kam přišlo v průběhu dne několik tisíc občanů.

Zajímavým projektem také byl „Závod s časem“, který jasně ukázal, že kolo je v prostředí přehlcené městské dopravy jednoznačně nejrychlejším prostředkem pro přesun na krátké vzdálenosti.

Do projektu Auto*Mat se výrazným způsobem zapojil rozsáhlý a hojně navštěvovaný cyklistický portál www.nakole.cz, který zajišťoval pravidelné zpravodajské články ze všech akcí a zároveň zveřejnil reklamní bannery na připravované akce.

Úspěchy projektu

Projekt Auto*Mat se posunul o úroveň výš. Akce uspořádané v letošním roce přímo oslovili mnohonásobně větší počet občanů a konfrontovali je tak přímo s nejpalčivějším tématem životního prostředí – dopravy.

Letošní rok úspěšně završil několikaletou snahu Auto*Matu o výraznější zapojení radnice hl. m. Prahy do celoevropské kampaně Evropský týden mobility a v této souvislosti o vytvoření opravdového partnerství mezi přestaviteli města, úředníky, firmami, neziskovými organizacemi a občany. Pražský radní pro dopravu podepsal Chartu ETM a Mezinárodního dne bez aut. Vedení radnice uvolnilo dostatek finančních prostředků i úředníků a vzala vážně téma preference MHD, jízdního kola a chodců. Přesto, že se tento krok může zvenku zdát nepatrný, v Praze jde o zásadní krok správným směrem. Změna přístupu radnice se projevuje i ve zcela praktických výsledcích jako otevření několika významných částí cyklotras a zapojení veřejnosti do plánování dalšího rozvoje. Narozdíl od vyjádření před několika lety dnes pražský primátor veřejně připouští možnost pravidelných víkendových uzavírek obou vltavských nábřeží.

Přestože v Praze teprve letos došlo k systematickému sledování počtu cyklistů, takže nelze srovnávat tvrdá data, je i z běžného života zřejmé, že počet cyklopražanů roste.


DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz