Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > komentáře
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Názory, komentáře, publicistika

Vybrat1. 9. 2000 - COLIN HINES: Lokalizace čili nástin alternativy ke globalizaci

, Jakub Patočka, LtN
"Globalizace je fakt, nikoli otázka politické volby", řekl Bill Clinton. „Globalizace je nezvratná a nepřemožitelná,“ řekl Tony Blair. Oba výroky si britský ekologický ekonom Colin Hines vytkl jako motto k úvodu své knihy Localization (A Global Manifesto). S oporou řady konkrétních příkladů se v ní pokouší nastínit alternativní politický koncept a prokázat tím, že obdobný religiózní fatalismus vůči globaliazci není na místě.
 

Vybrat18. 8. 2000 - Co je to globalizace

, Ivan Rynda
Globalizace a řada slovních spojení, v nichž pojem ”globální” v posledních letech stále častěji užíváme, patří k těm, u nichž zdánlivě přesně chápeme obsah, ve skutečnosti však nejsme schopni jej definovat nebo se dokonce při jeho výkladu zásadně rozcházíme. <BR>K nejobvyklejším patří dva omyly, které se ve své úvaze pokusím vyvrátit: <BR>
1. domněnka, že se nás proces sjednocování světa netýká, že probíhá mimo nás; <BR>
2. představa, že globalizace je cosi, co si můžeme vybrat.
 

Vybrat8. 8. 2000 - Obnovování práv: Klikatá cesta

, Noam Chomsky, AI
Konfuciánské Analekty popisují příkladného člověka - samého mistra - jako toho, kdo se nepřestává snažit, přestože ví, že marně. V roce 50.výročí podpisu Všeobecné deklarace lidských práv není snadné tuto myšlenku potlačit. Pravidelné zprávy o stavu lidských práv poskytují dostačující, i když neúplné svědectví tohoto dodnes pokračujícího neveselého příběhu. Zmiňme alespoň jeden příklad ze současnosti: "vedlejší škody" společného britsko-amerického bombardování Iráku, které ovšem vyvolává minimum pozornosti, stejně jako svévolné zničení hlavní africké farmaceutické továrny jen o několik měsíců dříve, a další jim podobné triviální příklady.

 

Vybrat2. 8. 2000 - Kdo vládne Internetu ?

, Marek Tichý, Econnect
Spolu se zvyšujícím se vlivem Internetu na fungování společnosti vyplouvají postupně na povrch závažné problémy netechnického rázu. Všichni, kdo mají s Internetem co do činění, hlavně však ti, jimž leží na srdci jeho budoucnost, jsou tak stavěni před zcela nové otázky, na které není snadná odpověď. Jako jedna z nejsložitějších se v posledních letech ukazuje problematika přidělování a správy doménových jmen. V této souvislosti dojde v brzké budoucnosti (pravděpodobně koncem září roku 2000) k pozoruhodné události - k prvním oficiálním internetovým volbám s celosvětovou voličskou základnou.
 

Vybrat12. 7. 2000 - Jak vypadá sexuální obtěžování v praxi

, Jana Valdrová, Econenct
My Češi máme smysl pro humor, rádi si na pracovišti zaflirtujeme a na rozdíl od Američanů dáváme ženám přednost ve dveřích. Řešit otázku sexuálního harassmentu zákonem nám připadá přitažené za vlasy. Nedávná epizoda z vědeckého pracoviště v Banské Bystrici však svědčí o tom, že důstojnost žen je nezbytné podpořit i represivními opatřeními.
 

Vybrat21. 6. 2000 - S Uzlem, Saudkem a Jahelkou lze hovořit o harašení, nikoli o harassmentu

, Jana Valdrová, Econenct
Třicet let po sexuální revoluci v západní Evropě se česká společnost začíná zabývat tématem mezilidských vztahů z hlediska pohlaví. Musí totiž - nutí ji k tomu prudká změna životního stylu po roce 1989, ale zejména dramaticky se zhoršující postavení žen, které se stává předmětem kritických analýz mezinárodních komisí Evropské unie a OSN.Česká veřejnoprávní i komerční média doposud spatřují v tématu vztahů žen a mužů zejména tržně zužitkovatelnou zábavu. Svědčí o tom například televizí i tiskem hojně rozšiřovaný termín "harašení", degradující sexuální obtěžování na nevinné škádlení. Veřejnost přitom sleduje, zda předmět "harašení" projeví smysl pro humor a škádlení akceptuje, nebo překazí zábavu a domáhá se svých práv.
 

Vybrat21. 6. 2000 - Skončí ženy v příštím tisíciletí v planetárních domácnostech? - Pár poznámek k ideologii "pohlavního" zneviditelňování

, Mirek Vondrážka, Aspekt
Začátkem letošního roku se v souvislosti s připravovanými změnami ve vládě některá významná česká média zaměřila na otázku postavení žen v politice. Tento zvýšený mediální zájem o postavení žen v české společnosti by mohl vést k domněnce, že po deseti letech konečně dochází v České společnosti k transformaci rodových stereotypů. Je tomu tak ale skutečně? Domnívám se, že bohužel stále tomu nic nenasvědčuje, spíše se mění jen strategie.
 

Vybrat15. 6. 2000 - Dovolte, abych se představila: jsem žena vašich snů

, Jana Valdrová, Econnect
Dovolte, abych se představila: jsem žena, jakou si žádáte, o jaké sníte, jakou toužíte mít po svém boku. Vídáte mne v televizní reklamě, která Vaše dobře zaplacené představy zhmotňuje v konkrétní obraz. Jsem mladá, půvabná, štíhlá a sexy, je mi mezi čtrnácti a pětadvaceti lety. Ladné pohyby mé pružné postavy dávají vyniknout kráse mých hustých, dlouhých, obarvených vlasů. Má chůze připomíná tanec - je oslavou svěžesti a zdraví (právě jsem užila projímadla a rozevlátě běžím parkem ke stanici metra). Pro udržení svého mladistvého vzhledu udělám a koupím cokoliv, co pomůže zvrátit běh času v můj prospěch - existují přece krémy a mýdla, vyhlazující vrásky do šesti týdnů, do tří týdnů, okamžitě.
 

Vybrat31. 5. 2000 - Demokracie a islám: Jak se to rýmuje ?

, Petr Kubálek, Econnect
Islámský svět bývá na Západě obvykle chápán jako synonymum autokratických až diktátorských režimů. Někteří politologové, jako např. v tomto směru nejproslulejší Američan Samuel P. Huntington, to berou jako vnitřní determinaci tohoto nábožensko-civilizačního okruhu, která v součinnosti s dalšími antagonismy má podle nich v budoucnu vést k nevyhnutelnému "střetu civilizací". Pak jsou zde postmoderní sociálně-kulturní relativisté, kteří se zhruba ztotožňují s deterministickým názorem prvního tábora, avšak nezajímá je přitom ani tak vize budoucího globálního konfliktu jako spíše snaha zdůraznit vlastní koncepci, totiž že současná politická realita muslimských zemí je plně v souladu s jejich historicky zakódovaným hodnotovým systémem, a tak nikdo zvenčí není oprávněn do tohoto stavu jakkoli zasahovat či k němu vznášet připomínky.
 

Vybrat21. 3. 2000 - Feminismus nebyl a není problém jazykový

, Milan Machovec, Econnect
Cením si každého poctivého úsilí, zejména žen, které byly dosud nafoukanou "mužskou civilizací" vytlačovány na okraj společnosti. Ale protože zároveň považuji sám pojem "feministická lingvistika" za nesmysl (jakákoliv vědecká disciplína je svým obsahem, dosahem i nositeli všelidská - dokonce i gynekologie, protože občas se narodí podivný hermafrodit či příští "transsexuál") a i jiné návrhy paní kolegyně Valdrové (Jana Valdrová je germanistka a věnuje se oboru zvanému feministická lingvistika), považuji za scestné a vposledku pro feminismus za škodlivé, ozývám se.
 

stránka   Předchozí | 1 | .. | 27 | 28

Z webové dílny Ecn

1 2 3 4 5
  1. media4us.cz
  2. ekolist.cz
  3. biofarma.cz
  4. www.amelie-os.cz
  5. romea.cz

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

Zpravodajství Econnectu

EU finančně podpořila Evropská komise a Ministerstvo životního prostředí. Za obsah odpovídá občanské sdružení Econnect.

Press servis

Snadné zasílání tiskových zpráv NNO do médií.
Využijte internetovou službu Econnectu pro Vás.
http://press-servis.ecn.cz/

Press Service - snadné zasílání tiskových zpráv

KORMIDLO - katalog odkazů občanské společnosti

www.kormidlo.cz * Lidská práva * Sociální rozvoj a pomoc * Životní prostředí * Globalizace a udržitelný rozvoj * Kultura * Lidé a společnost * Neziskový sektor
www.kormidlo.cz

vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz