Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Tiskové zprávy NNO

Vybrat7.2.2024 - PRAHA [Klimatická koalice, Calla, Centrum pro dopravu a energetiku, Hnutí DUHA a Greenpeace ČR ]
Strategické dokumenty pro klima a energetiku by se měly více zaměřit na rychlý rozvoj obnovitelných zdrojů

Dva strategické dokumenty důležité pro dekarbonizaci české ekonomiky jsou od úterý 6. února 2024 v meziresortním připomínkovém řízení. Politika ochrany klimatu předložená Ministerstvem životního prostředí a Státní energetická koncepce zpracovaná Ministerstvem průmyslu a obchodu vytyčují cestu k odstranění závislosti České republiky na fosilních palivech. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat7.2.2024 - [Děti Země]
Škodlivý zásah přístaviště Malé Žernoseky nebyl povolen

Ředitelství vodních cest ČR neprokázalo veřejný zájem Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat6.2.2024 - PRAHA/ŠTRASBURK [Klimatická koalice, Calla, Centrum pro dopravu a energetiku, Hnutí DUHA a Greenpeace ČR]
Evropské klimatické plány do roku 2040: rychlá dekarbonizace je potřebná, shodují se environmentální organizace

Evropská komise dnes zveřejnila návrh evropského cíle pro snižování emisí skleníkových plynů do roku 2040 a pro rozvoj technologie zachycování a ukládání uhlíku v Evropě [1]. Komise navrhuje snížit emise skleníkových plynů o 90 % v porovnání s rokem 1990. Návrh navazuje na opatření stanovená legislativním balíčkem Fit for 55 (ten usiluje o snížení emisí o nejméně 55 % do roku 2030 oproti roku 1990) a je dalším krokem k dosažení klimatické neutrality Evropské unie do roku 2050 [2]. Legislativní podobu emisního cíle pro rok 2040 navrhne nová Evropská komise, která vznikne po červnových volbách do Evropského parlamentu. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat5.2.2024 - [Děti Země]
Proti umístění nového jaderného bloku byly zaslány rozklady

Děti Země nejčastější namítají nesprávné povolení kácení dřevin a uložení nové výsadby Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat1.2.2024 - PRAHA [Hnutí DUHA]
Budou novely mysliveckého a lesního zákona plánem pro zdravé lesy?

Ministerstvo zemědělství finišuje s přípravou novel mysliveckého a lesního zákona. Měly by pomoci nastoupit cestu k uzdravení našich lesů. Hnutí DUHA konfrontovalo změny mysliveckého zákona, které předložil ministr Výborný, s Plánem pro zdravé lesy a konstatuje, že významnou část opatření navržených ekologickou organizací novela obsahuje. Pokud by je takto schválili poslanci, učinili by zásadní krok k umožnění obnovy pestrých a odolnějších lesů, které nyní ničí přemnožená spárkatá zvěř. Ekologická organizace s napětím očekává, zda ozdravit české lesy pomůže i novela lesního zákona. Její návrh ministerstvo zatím k diskusi nepředložilo. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat31.1.2024 - Strnady [Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.]
Vědci navrhují postupy hospodaření v borových porostech zmírňující nepříznivé dopady globální klimatické změny

Výkyvy počasí v posledních letech, zahrnující nerovnoměrné rozložení srážek zvláště ve vegetační době ve spojení se zvyšujícími se teplotami, vedou k oslabení lesních porostů vůči působení stresových faktorů. Oslabené stromy tak mají sníženou schopnost obrany proti působení biotických škůdců. Situace je nejvážnější u smrku ztepilého. Chřadnutí se však týká i borovice lesní.
Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat31.1.2024 - [Děti Země]
Posouzení vlivů splavnění Labe se zaměří na sedm oblastí

Spolky považují splavnění za dopravně nelogické, neekonomické a ekologicky škodlivé. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat31.1.2024 - Brno [Hnutí Brontosaurus]
V Himálaji chtějí českou pomoc – pojeď tam jako dobrovolník – Himálajský patron/Brontosauři v Himálajích

Neziskovka Himálajský patron (dříve Brontosauři v Himálajích) začíná podporovat dvě nové školy v Himálaji. Jako první možnost podpory zde mohou zájemci jet pomáhat jako dobrovolníci. K této příležitosti vydává neziskovka video, které zachycuje, jak si v dalších vesnicích představují, že jim Češi zlepší život. Budou zlaté české ručičky vypadat stejně jako ruce jejich zlatého Buddhy u nich na vesnici? Celý text ::::
 

Vybrat31.1.2024 - Brno [Ukliďme Česko z.s.]
Na Den zeber odpadek ze Země seber

Ptáte se, jak to spolu souvisí? Jednoduše, EKOkalendář.cz spolku Ukliďme Česko uvádí, že 31. leden je Mezinárodním dnem zeber a zároveň něco málo přes 2 měsíce do jarního termínu naší největší dobrovolnické akce. Její pořadatelé, kteří stojí i za vznikem EKOkalendáře tím upozorňují, že sehnout se pro odpadek může každý z nás prakticky kdykoliv. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat31.1.2024 - Plzeň [Spolek Ametyst]
Středoškoláci vyrazí poznávat krásy plzeňských pokladů

Spolek Ametyst díky podpoře Nadačního fondu Zelený poklad (NFZP) připravuje a realizuje řadu projektů environmentálního vzdělávání. Pro letošní rok jsme úspěšně získali prostředky pro nový projekt s názvem “Plzeňské poklady pro střední školy”. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat30.1.2024 - LIBEREC [Agentura regionálního rozvoje]
Uzávěrka přihlášek do jubilejního ročníku soutěže Stavba roku Libereckého kraje se blíží

Podvacáté se bude v Libereckém kraji hledat to nejzajímavější z aktuální architektury a stavebnictví. A čas pro přihlášení realizací nebo studentských projektů se krátí – uzávěrka je již 25. února. Přihlašování do jubilejního 20. ročníku architektonické soutěže Soutěž Karla Hubáčka – Stavba roku Libereckého kraje 2024, který se koná pod záštitou hejtmana Libereckého kraje Martina Půty a člena rady kraje pro řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování Jiřího Ulvra, probíhá on-line prostřednictvím formuláře. Zájemci ho najdou na webu soutěže www.stavbaroku.lk, kde jsou také všechny podrobnosti a pravidla. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat29.1.2024 - BRUSEL/PRAHA [Hnutí DUHA]
Evropská komise: Česko může odměňovat zemědělce za vytváření mezí nebo alejí. Ministerstvo zemědělství má volné ruce k potřebné změně

Evropská komise oznámila v odpovědi Hnutí DUHA, že nebrání odměňování zemědělců za vytváření a udržování krajinných prvků, které leží na okraji polí nebo pole protínají. [1] Nyní jsou za to zemědělci znevýhodňováni a ministerstvo zemědělství se proti možnosti změny doposud odvolávalo na nesouhlas komise. Z analýzy Hnutí DUHA ale vyplývá, že problém leží v národní legislativě. [2] Ministerstvo by proto mělo co nejdříve přijít s řešením k potřebnému zvýšení motivace zemědělců krajinné prvky vytvářet. Bez významného navýšení tvorby mezí, remízků či mokřadů nelze adaptovat krajinu na dopady klimatické změny a zvrátit úbytek biodiverzity. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat29.1.2024 - Brno [Hnutí Brontosaurus]
Inspirace pro změnu: konference k půlstoletí Hnutí Brontosaurus podpořila mladé lidi v zájmu o životní prostředí

Ve dnech 26. a 27. ledna proběhla na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně konference Naděje pro Zemi. Započala tak sérii akcí pořádaných v rámci výročí 50ti let Hnutí Brontosaurus. Za dobu své činnosti uspořádalo toto hnutí tisíce akcí na stovkách lokalit, kde dobrovolníci a dobrovolnice pomáhali s péčí o přírodní a kulturní dědictví.  Celý text ::životní prostředí::
 
 

Vybrat25.1.2024 - PRAHA [Hnutí DUHA]
Ministerstvo zemědělství lidem zastírá, že jde proti své tři roky staré koncepci

Ministerstvo zemědělství uvádí v omyl lidi, kteří se na něj obrací s žádostmi o urychlení změn v zákoně, jenž by vedly ke zdravým lesům. Na desítky dopisů ministerstvo z pověření ministra Marka Výborného reaguje, že novelou naplňuje vládní koncepci z roku 2020, která mu ukládá do lesního zákona zavést opatření ke zvýšení stability lesů, mimo jiné zvýšením jejich pestrosti a snížením odběru biomasy. Ve skutečnosti přitom nyní ministerstvo usiluje o to, aby biomasy i druhové pestrosti lesní zákon vyžadoval méně, než dosud. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat23.1.2024 - Ústí nad Labem [meneodpadu.cz ]
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ KLÁŠTERCE NAD OHŘÍ PROJDE ZÁSADNÍ ZMĚNOU

V Klášterci startuje druhá vlna nejvýznamnějšího projektu třídění kuchyňských odpadů na Chomutovsku. S pomocí moderních technologií zde začíná třídit odpady z kuchyně již téměř 2000 domácností! Ojedinělý projekt sběru kuchyňského odpadu rozjíždí město proto, aby došlo k výraznému snížení objemu směsného komunálního odpadu. Jeho třídění je drahé již dnes a bude ještě, s ohledem na nový zákon odpadech, podstatně nákladnější. Celý text ::životní prostředí, regionální rozvoj::
 

Vybrat22.1.2024 - Brno [Hnutí Brontosaurus]
Hnutí Brontosaurus ocenilo vítěze soutěže ekologického humoru Ekofór

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Ekofór proběhlo v prostorách Fantovy budovy hlavního nádraží v Praze za účasti desítek oceněných autorů a jejich přátel. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat19.1.2024 - Praha [MMD]
Řada monitorů Philips E1 se rozšiřuje o čtyři nové modely pro moderní profesionály pracující v hybridním pracovním prostředí

Produktovou řadu monitorů Philips E1 v lednu doplní čtyři nové modely vybavené funkcemi, které vám umožní být neustále ve spojení a zároveň dál zvyšovat produktivitu. Tím však uvádění novinek v řadě E1 neskončí. Na jaře Philips doplní ještě další modely. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat18.1.2024 - [WWF v Česku]
WWF v Česku chce podpořit zemědělce v ochraně a obnově zdraví půdy: představuje Příručku péče o půdu

Praha 18. ledna 2024 – WWF včera představilo Příručku péče o půdu. Křest proběhl při slavnostním promítání mezinárodně oceňovaného dokumentárního filmu Život pod Zemí (Planet Soil) o pestrosti a důležitosti života půdních organismů pro zemědělskou produkci. Film uvedl jeho producent Ignas van Schaick. Příručku pokřtil přední půdní biolog a zároveň poradce českého prezidenta pro životní prostředí a udržitelnost Ladislav Miko. Cílem Příručky péče o půdu je přispět k udržitelnějšímu hospodaření a lepší ochraně naší zemědělské půdy.
Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat18.1.2024 - Jihlava [Říční krajina z.s.]
Výroční zpráva Říční krajina z. s.

Spolek Říční krajina a Arcibiskupství pražské již třetím rokem společně revitalizují lokality v lesním komplexu Čeřínek u Jihlavy, s cílem zpomalit odtok vody a podpořit ochlazující efekt těchto míst pro naši čím dál častěji rozpálenou a vyprahlou krajinu. Celý text ::životní prostředí::
 

stránka   Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | .. | 1380 | Další

Nenašli jste tiskovou zprávu? Vyhledejte jí v archívu tiskových zpráv!

Z webové dílny Ecn

1 2 3 4 5
  1. media4us.cz
  2. ekolist.cz
  3. biofarma.cz
  4. www.amelie-os.cz
  5. romea.cz

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

Zpravodajství Econnectu

EU finančně podpořila Evropská komise a Ministerstvo životního prostředí. Za obsah odpovídá občanské sdružení Econnect.

Press servis

Snadné zasílání tiskových zpráv NNO do médií.
Využijte internetovou službu Econnectu pro Vás.
http://press-servis.ecn.cz/

Press Service - snadné zasílání tiskových zpráv

KORMIDLO - katalog odkazů občanské společnosti

www.kormidlo.cz * Lidská práva * Sociální rozvoj a pomoc * Životní prostředí * Globalizace a udržitelný rozvoj * Kultura * Lidé a společnost * Neziskový sektor
www.kormidlo.cz

vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz