Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - internet
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > 
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

V Aténách začíná 4. Evropské sociální fórum

4. 5. 2006
Tomáš Tetiva [Econnect/ESF/ISF] -


-foto- Neoliberální globalizace a válka, deregulace práce a chudoba, klimatické změny a ničení životního prostředí, porušování demokratických práv a sexismus, rasismus a hrozba ultrapravice – taková jsou témata 4. Evropského sociálního fóra (ESF), které se koná od 4. do 7. května 2006 v řeckých Aténách. ESF společně se Světovým sociálním fórem patří mezi hlavní události hnutí, které kritizuje současnou podobu globalizace.

Předchozích ročníků ESF ve Florencii, Paříži a Londýně se účastnili desítky tisíc lidí. Organizátoři předpokládají podobnou účast i v Aténách: setkají se zde aktivisté z celé Evropy, aby diskutovali o perspektivách „hnutí všech hnutí“, sdíleli zkušenosti z vlastních aktivit a organizovali vzájemnou spolupráci a vytvářeli sítě spřízněných sdružení.

O tématických okruzích se na celoevropské úrovni diskutovalo více než rok. Tématické okruhy, které budou diskutovány v seminářích (bude jich více než 200) jsou organizovány různými hnutími a skupinami. Společnými akcemi v Athénách budou: koncert „Noc proti rasismu“, koncert s mítinkem proti válce a okupaci, demonstrace proti válce, neoliberalismu a rasismu Shromáždění sociálních hnutí.

„Společně jsme se účastnili protestních pochodů proti setkání G8, Mezinárodního měnového fondu a Světové banky v Praze, v Janově či Evianu. Stejně tak jsme byli na akcích proti summitům EU, na velkých protiválečných shromáždění, demonstracích proti rasismu, na akcích proti ničení životního prostředí, „anti“ teroristickým zákonům a represi. Dnes jsme si zase více jistí, že jiný svět je možný, ve kterém budou mít lidé přednost před ziskem,“ uvádí organizátoři na svých webových stránkách.

Světové sociální fórum se poprvé konalo v roce 2001 v Brazílii jako protipól Světového ekonomického fóra ve švýcarském Davosu. První Evropské sociální fórum se konalo následující rok ve Florencii a přitáhlo na 60 tisíc aktivistů sociálních hnutí z celé Evropy pod hesly „Jiný svět je možný“ a „Jiná Evropa je možná“.

ESF dalo podnět ke vzniku řady iniciativ, propojení bojů proti diskriminaci a rasismu, proti vykořisťování Třetího světa nadnárodními korporacemi, k přeshraniční spolupráci odborů a v neposlední řadě k největší protiválečné demonstraci proti válce 15. února 2003, kde přes 20 milionů lidí po celém světě vyjádřilo svůj odpor proti chystané válce v Iráku. Pokojného protiválečného pochodu se ve Florencii zúčastnil milion lidí.

Tomáš Tetiva

Teória paralel - 27. 7. 2006 - Kobida Alojz


Teória paralel

O viere všeobecne

Viera nahrádza pravdu - a sama si sadá na jej trón.
Viera nenávidí pravdu. Pretože pravda vytláča vieru od koryta moci.
Pretože ide o trón, o bohatstvo a o moc nad bezduchými zúfalcami, ktorí ich tvoria!
Viera má šancu len tam, kde je nevedomosť.
Nevedomosť je prejavom hlúposti.
Tam, kde je vedomosť, tam viera nemá zmysel.
Tam, kde je vedomosť, tam má zmysel veda a hľadanie pravdy.
Kobida Alojz
Ateizmus ako základ náboženstiev.

Všetky veľké a známe filozofie a náboženstvá majú jeden spoločný prvok - ich autori boli priamo prepojení so svetskou mocou.
Obrovské množstvo „mesiášov“, „prorokov“, „jasnovidcov“, ktorí nemali toto prepojenie - zanikli a s nimi aj ich filozofia, viera alebo náboženstvo.
Všetky sekty, všetky cirkvi a aj všetky náboženstvá sú mocenským náboženským show businessom, systémom ateistických psychologických rituálov s náboženským podtónom, ktorých cieľom je davová psychóza.
Ako každé súkromné podnikanie stojí na princípoch ponuky a dopytu.
Podnikavci degradovali Boha na tovar, ktorý predávajú masám.
Reálna pravda sa stáva v očiach každého náboženstva vždy predmetom nenávisti, ktorá sa prejavuje inkvizičným upaľovaním pravdy a jej nositeľa, kameňovaním, lámaním v kolese, ukrižovaním...
Náboženstvá sú o davovou psychózou spracovaných stádach, o ateistických náboženských organizáciách, ktoré si privlastnili božiu moc, a o ich ateistických náboženských vodcoch, ktorí si sadli na boží trón v domnienke, vo viere, že žiadny reálny Boh, ktorý by ich mohol za ich opovážlivosť nakopať do zadku - neexistuje.

Apokalypsa - Paralely

Apokalypsa kontra Súčasnosť

Zj.16:2
A prvý odišiel a vylial svoju misku
na zem. A na ľuďoch, ktorí mali
znak divého zvieraťa a ktorí
uctievali jeho obraz sa zjavili
škodlivé a zhubné vredy.
Súčasnosť: AIDS

Zj.16:3
A druhý vylial svoju misku do mora.
A zmenilo sa na krv ako z mŕtveho
človeka, a každá živá duša zomrela,
všetko, čo bolo v mori.
Súčasnosť: Krv mŕtveho človeka koaguluje,čiže mení sa na tmavú hustú tekutinu, podobnú rope. Ropa je vyliata do mora a zomierajú od nej morské živočíchy.

Zj. 16 : 8, 9
A štvrtý vylial svoju misku na slnko:
slnku bolo dané, aby spaľovalo
ľudí ohňom. A ľudia boli spaľovaní
veľkou žiarou, ale rúhali sa menu
Boha, ktorý má moc nad tými
ranami, a nerobili pokánie,
aby mu vzdali slávu.
Súčasnosť: Ozónová diera

Zj. 13: 3
A videl som jednu z jeho hláv
akoby dobitú na smrť, ale jeho
smrteľná rana sa uzdravila, a celá
zem nasledovala divé zviera s obdivom.

Súčasnosť: Berlínsky múr vznikol ako dôsledok druhej svetovej vojny,bol ako smrteľná rana, ktorá rozdelila nielen hlavu Nemecka, ale aj Nemecko samotné. V momente,keď sa rana zahojila, ožilo aj Nemecko a stalo sa obdivovaným vzorom a ťahúňom pre celú Európu a nielen pre ňu...

Zj. 13 : 4
A uctievali draka, lebo dal divému
zvieraťu právomoc, a uctievali divé zviera
slovami: „Kto je ako to divé zviera a kto
môže s ním bojovať?“

Súčasnosť: USA majú bohatstvo, moc a slávu. Kto môže bojovať s USA?

Zj. 13: 7
A bolo mu dané viesť vojnu so svätými
a zvíťaziť nad nimi a bola mu daná
právomoc nad každým kmeňom,
ľudom, jazykom a národom.
Súčasnosť: Globalizácia hegemónie USA

Zj 13:18
Tu je múdrosť: Kto je rozumný nech
spočíta číslo divého zvieraťa, lebo je
to číslo človeka a jeho číslo je 666.
Súčasnosť: 3 + 200 + 2 + 1 + 400 + 60 = 666
= www
=Grbats/v/

Zj.17: 9,
Tu záleží na rozumnosti, ktorá má
múdrosť: Sedem hláv znamená sedem
vrchov, na ktorých sedí žena.
Súčasnosť: Rím

17:10,11
A je sedem kráľov: päť padlo, jeden je,
ten ďalší ešte neprišiel, ale keď príde
musí zostať na krátku chvíľu. A divé zviera,
ktoré bolo, ale nie je, je samo ôsmym kráľom,
ale pochádza z tých siedmych a ide do zničenia.
Súčasnosť: G - 7 G - 8 George Bush otec 1989 -1993 George Bush syn 2001 - dodnes

Zj. 17: 18
A žena, ktorú si videl, znamená veľké
mesto, ktoré má kráľovstvo nad kráľmi
zeme.
Súčasnosť: Kráľovstvo nad kráľmi zeme má Vatikán - katolícka cirkev.

Zj.18: 18
A pri pohľade na dym jeho požiaru kričali
a hovorili: „Ktoré mesto sa podobá tomu
veľkému mestu?“
Súčasnosť: Ktoré mesto sa podobá New Yorku?

Zj. 18: 9
A králi zeme, ktorí s ním smilnili a žili
v nehanebnom prepychu, budú plakať
a biť sa nad ním v zármutku, keď sa budú
pozerať na dym jeho požiaru.
Súčasnosť: Cez televíziu videli požiar všetky hlavy štátov.

Zj. 18: 23
Ani už nikdy nebude svietiť v tebe svetlo
lampy, ani už nikdy nebude v tebe počuť
hlas ženícha a nevesty, lebo tvoji cestujúci
obchodníci boli muži najvyššieho
postavenia na zemi, lebo tvojimi
špiritistickými zvykmi boli zvedené
všetky národy.
Súčasnosť: WTC - Svetové obchodné centrum.


Zj. 17:12,13
A desať rohov, ktoré si videl, znamená
desať kráľov, ktorí ešte nedostali kráľovstvo,
ale ako králi dostanú moc na jednu hodinu
s divým zvieraťom.
Tí majú jeden úmysel,
a preto dávajú svoju silu a právomoc
divému zvieraťu.
Súčasnosť: Vilniuská desiatka vyjadrila podporu USA vo vojne proti Iraku a lojálnosť voči Georgovi Bushovi. Viď vyhlásenie z 5. 3. 2003 /aj Dzurindova vláda/

Zj 19:20
A divé zviera bolo chytené a s ním aj
falošný prorok, ktorý pred ním robil
znamenia, ktorými zvádzal tých, ktorí
prijali znak divého zvieraťa a tých,
ktorí uctievali jeho obraz.
Súčasnosť: Bin Ladin permanentne „podpaľuje Ríšsky snem“. Permanentne robí znamenia pred Georgom Bushom.

Zj.: 9:13
A šiesty anjel zatrúbil. A počul som hlas
z rohov zlatého oltára, ktorý je pred Bohom,
ako hovorí šiestemu anjelovi s trúbkou:
„Rozviaž tých štyroch anjelov, ktorí sú
zviazaní pri veľkej rieke Eufrates.“
A boli rozviazaní tí štyria anjeli, ktorí boli
pripravení na tú hodinu a deň a mesiac
a rok, aby zabili tretinu ľudí.
A počet vojsk jazdy bol dve myriady
myriád, počul som ich počet.
Súčasnosť: Rieka Eufrates je v Iraku...
Jedna tretina ľudstva je dnes viac ako 2 miliardy ľudí.


Táto teória vznikla pred rokom 1993 /o čom existuje dôkaz /, čiže pred rokom 2001, v čase, keď som nemohol mať žiadne informácie o útoku na WTC v New Yorku, v čase, keď som nemohol mať žiadne informácie o vyhlásení Vilniuskej desiatky, o útoku na Irak, o vojne proti /islamskému/ terorizmu, ktorú vyhlásil George Bush islamským zástancom svätej vojny.

V prípade paralel s apokalypsou vychádzam z dvoch reálne dokázateľných faktov.
Prvým nespochybniteľným faktom je, písomná forma Jánovho zjavenia, ktorá je súčasťou Biblie.
Druhým nespochybniteľným faktom je sled historicky zaznamenaných udalostí našej súčasnosti.
To, čo je predmetom teórie, sú paralely, čiže prepojenie medzi týmito dvomi líniami faktov.

Čo sa týka čísla 666 /mimochodom hebrejsky je to www/ je dokázateľné, že hebrejské písmo je alfanumerické, to znamená že každé meno je aj sumou. Gorbačov je historickou osobnosťou, ktorá spôsobila pád bipolárneho sveta a hlásala transformáciu Východného bloku „na obraz západu“.

Teológia je prepojená s katolíckou cirkvou, ktorá pravdepodobne zohráva rolu apokalyptickej smilnice, čo je dôvodom na zaujatosť v zmysle sebaobrany, na jej agresívny odpor voči tejto teórii.
Filozofia je ateistická, a preto sa tiež nedá očakávať nič iné len agresívny odpor, hlavne keď si uvedomíme prepojenie školstva na štátny rozpočet a závislosť na vládach, ktoré deklarujú bezvýhradnú lojalitu Spojeným štátom americkým, ktoré tiež zohrávajú v mojej teórii negatívnu rolu.
Do tretice je tu fenomén svedkov Jehovových, ktorý už vyše storočia hlásajú Armagedon, a podarilo sa im vytvoriť v spoločnosti averziu nielen k sebe samým ale aj k téme apokalypsy. Tu treba dodať, že aj zo strany svedkov Jehovových sa dá očakávať odmietanie mojej teórie, pretože moja teória stojí na materiálnej identifikácii a teórii pravdepodobnosti, čiže na racionálnych argumentoch, na rozdiel od ich emocionálnej viery.
Táto teória zrejme narazí aj na odpor fyzikov, pretože napĺňanie apokalypsy je v rozpore s fyzikálnym chápaním času ako jednosmernej a relatívne konštantnej veličiny. Nakoľko nebudú schopný vysvetliť tento rozpor, preto bude pohodlnejšie zamietnuť tému ako celok.
Z toho jasne vyplýva, že moja teória paralel, teória napĺňajúcej sa apokalypsy bude cenzurovaná na základe politického tlaku katolíckej cirkvi, politického diktátu USA a mediálnej diktatúry „sledovanosti duševného hnoja“. Je to logický jav, pretože Boh, ktorý sa skrýva, a apokalypsa, ktorej zatiaľ chýba niečo ako Boží akreditív ťažkého kalibru, sú pre ľudí, ktorí vnímajú život očami, ušami, nosom, jazykom, žalúdkom a pohlavnými orgánmi – skôr ilúziou ako realitou.
Žiadny Boží hypermarket neexistuje...
Javy a súvislosti, ktoré ľudstvo nedokáže v rámci svojich mentálnych možností a schopností dokázať a psychicky spracovať, nedokážu súťažiť s materiálne dokázateľnými a psychicky stráviteľnými javmi a súvislosťami inak ako vierou a fanatizmom.
Je zrejmé, že argumenty ťažkého kalibru opísané v apokalypse ešte čakajú na svoju paralelu...
A potom každý milión mŕtvol bude materiálnym dôkazom a začne vyvažovať tlak katolíckej cirkvi a tlak USA..., pretože ak Boh existuje, potom nie je otázne „kto je viac“.

Ak sa apokalypsa napĺňa, potom vo vzťahu k reálne existujúcemu Bohu je si kompletne celé ľudstvo rovné.
V pohanstve.

Na základe kvantity a kvality prezentovaných paralel som presvedčený o vysokej pravdepodobnosti, že sa apokalypsa napĺňa.
Apokalypsu považujem za opis historických udalostí, ktoré sa stali a stanú v našej „prítomnosti“,
a to špeciálnou literárnou formou, prorockou formou, ktorá má zahmliť opis do takej miery, aby nebolo možné identifikovať javy ešte predtým ako sa stanú, a na druhej strane zahmliť len natoľko, aby sa dali identifikovať ex post.
Apokalypsa opisuje javy, ktoré sú už v čase jej písomného zrodu históriou, preto sa dá predpokladať, že sa naplní do konca a to napriek tomu, že v samotnej apokalypse sa uvádza teoretická možnosť, že to tak nemusí byť. Aj keby ľudstvo začalo diskusiu o apokalypse, aj tak problémom je, že nikto nemá ani poňatia, čo by malo ľudstvo urobiť, aby sa nenaplnila, a ani apokalypsa žiadne riešenie neuvádza. Neexistuje, respektíve nie je zverejnené /je scenzurované?/ žiadne spoločenské, hospodárske, právne, technologické a personálne „Know how“, ktoré by bolo dokázateľne životaschopnejšie ako súčasný globalizovaný trhový mechanizmus.

Armagedon – teoretická alternatíva na základe dostupných informácií.
Apokalyptický jav zvaný Armagedon je reálne možný.

George Bush urobil vyhlásenie o zbraniach hromadného ničenia v Iraku, čo sa ukázalo ako podvod z dielne CIA. Súčasťou tohto vyhlásenia bola aj výzva smerujúca „ku kráľom celej obývanej zeme, aby ich zhromaždil do vojny“ proti Iraku. Rovnako urobil aj Osama bin Ladin, samozrejme „proti USA“.
Aj to sú paralely so Zj. 16:14.

Prakticky je možné, že prvá fáza Armagedonu už prebehla, pretože Armagedon situuje apokalypsa na územie Blízkeho východu – „rieka Eufrates vyschne, aby bola pripravená cesta kráľom od východu slnka“. Je zrejmé, že vojská mnohých štátov vďaka Bushovej koalícii tam už boli...
Je zrejmé aj to, že počas celej histórie ľudstva neexistoval taký motivačný prvok, ktorý by motivoval k zhromaždeniu vojsk všetkých národov k obrovskej vojne do jedného priestoru.
Ale v 21. storočí taký motív a priestor existujú. Sú ním svetové zásoby ropy, ktoré sú pod územím Blízkeho východu a USA s Veľkou Britániou ich v dôsledku lúpežnej vojny dnes už okupujú. Každý štát, ktorý stratí prístup k rope, je odsúdený na stredovek. A svetová spotreba ropy sa vďaka globalizácii každým dňom zvyšuje. A tým sa permanentne zvyšuje aj cena ropy...
Svetové zásoby ropy sa odhadovali v roku 1980 na 50 rokov, čiže do roku 2030.
V roku 2000 sa svetové zásoby ropy podľa svetového ropného giganta The British Petroleum odhadovali na 40 rokov, čiže do roku 2040.
Každé nové nálezisko nebude posúvať túto hranicu, ale bude ju len potvrdzovať, pretože svetová spotreba vďaka globalizácii rastie vyšším tempom ako sa predpokladalo.
Už dnes je zrejmé z geopolitického hľadiska, že Rusko ropu bude mať aj po tomto dátume.
Takýto stav v roku 2000 bol priamym ohrozením záujmov USA a Veľkej Británie. Preto bolo nutné okupovať krajiny Blízkeho východu. Dnes, vďaka „bývalému“ agentovi CIA, vyškolenému na terorizmus, Osama bin Ladinovi a falošným dôkazom o Husainových zbraniach hromadného ničenia, budú mať ropu, rovnako ako Rusko, aj USA a Veľká Británia, pretože si ju zabezpečili okupáciou Iraku a „vojenskou prítomnosťou“ v Kuvajte a Saudskej Arábii.
USA, Rusko a Veľká Británia si budú chcieť zabezpečiť ropu na krytie vlastných „národných záujmov“ na minimálne ďalších 50 rokov, čo znižuje šance na ropu pre ostatné štáty a približuje ich kolaps o minimálne desať rokov, čiže do roku 2030.
Z tohto pohľadu je úplne logická Putinova tvrdá a nekompromisná intervencia štátu do ruského obchodu s ropou, a odmietanie zahraničných investícií do ruského ropného priemyslu. a rovnako má logiku aj „šľachetný a vysoko humánny boj USA o demokraciu a slobodu v Iraku“.
Pre štáty OPECu znamená vyčerpanie zásob ropy – stredovek, čiže je zrejmé, že sa budú snažiť predlžovať svoj ropný blahobyt zvyšovaním ceny a obmedzovaním ťažby. To bol jediný dôvod pre vznik organizácie OPEC.
Trhový mechanizmus spôsobí rapídny rast cien ropy, pretože mnohé finančné skupiny v špekuláciách s ropou budú dosahovať gigantické zisky.
Je veľmi pravdepodobné, že hospodárske napätie ropnej krízy prerastie do politického napätia a štáty budú nútené zabezpečiť svoje národné záujmy vyslaním svojich armád na Blízky východ .
Koľké štáty si môžu dovoliť platiť 150, 200,300 500 … dolárov za barel ?
V takom napätí apokalypsa už nebude pri rozhodovaní o intervencii zohrávať rolu. Pôjde o život.
Hrozba takejto krízy sa dá očakávať v rámci „prirodzeného vývoja“ medzi rokmi 2020 a 2030, keď bude musieť byť zlomený trhový mechanizmus a nastolená ropná diktatúra, ktorá nadradí národné záujmy USA, GB a Ruska nad národné záujmy ostatných štátov.
Je však zrejmé, že mnohé štáty na túto krízu nebudú čakať so založenými rukami a začnú konať v zmysle zabezpečenia vlastných národných záujmov oveľa skôr.
USA, GB, Rusko a štáty OPECu sú toho dôkazom.
Čína, India, Nemecko, Francúzsko...EÚ... sa budú musieť deliť o zbytky...
Slovensko a zbytok sveta - o zbytky zbytkov. Máme dosť koní ?
V tejto teórii nie sú zakalkulované „neočakávané udalosti“, napríklad prípadná „koaličná“ vojna USA proti Iránu, pád meteoru, ktorý by zničil tretinu lodí , čiže aj tankerov /je v apokalypse/, teroristické útoky na ropné tankery a ropovody..., ktoré môžu dať udalostiam rýchly spád.
Ak však je pravdou, že George Bush a Osama bin Ladin sú hlavnými iniciátormi Armagedonu, potom sa celá vec komplikuje, pretože George Bush má mandát prezidenta USA len do roku 2009.
Za predpokladu, že „si nepredĺži“ mandát , sa dá očakávať vyschnutie Eufratu a tri falošné inšpirované výroky, ktoré zvolávajú kráľov zeme do veľkej vojny ešte pred rokom 2009.
George Bush a Osama bin Ladin už raz vyzvali kráľov, aby sa zhromaždili na Blízkom východe.
V tomto momente /v relatívnom rozpore s apokalypsou / je zrejmý odliv vojsk „Bushovej koalície z Iraku. Aj Slovenský kontingent vyslaný pánom Dzurindom, aktérom Vilniuskej desiatky, mieni nový slovenský premiér pán Fico z Iraku stiahnuť...
Ak by sa z Iraku stiahli všetky štáty a situácia v Iraku by sa stabilizovala,, potom by USA a Veľká Británia museli Irak opustiť, čo je v príkrom rozpore s ich ropnými národnými záujmami.
Preto USA a Veľká Británia potrebujú udržiavať región nestabilným a tak permanentne odôvodňovať svoju vojenskú prítomnosť, aby nebola očividná lúpežná podstata okupácie.
Takže blízka budúcnosť ukáže, či sa Armagedon nekoná alebo či bola vojna proti Iraku len generálnou skúškou.
Apokalyptickí „štyria anjeli zviazaní pri rieke Eufrates“ sú zatiaľ neznámou veličinou, rovnako ako bol Osama bin Ladin pred 11. 9. 2001.
Bolo by sa treba spýtať CIA, koľkých špeciálnych agentov okrem pána Ladina a Talibanu vycvičila na terorizmus, či nevycvičila aj spomínaných štyroch a aké teroristické organizácie ešte vyzbrojila a akými zbraňami.
Je však pravdepodobné, že tento faktor je neznámou veličinou aj pre expertov CIA, s ktorým nerátajú.

Predpovedať časovanie ďalších paralel neviem, pretože nedisponujem žiadnymi prorockými alebo jasnovideckými schopnosťami. Každopádne predpokladám, že bodom zlomu je vyschnutie rieky Eufrates, pretože je v apokalypse napísané príliš jasne a zrozumiteľne.
V konečnom dôsledku je zrejmé, že zmyslom apokalypsy nie je zabrániť Armagedonu alebo niektorej ďalšej katastrofe, pretože „už sa stali“.
Zmyslom je niečo iné.
Zmyslom je riešenie.
Riešenie nie je v hĺbke úklonov pred modlami, ani v kvalite materiálu, z ktorého sú tieto modly vyrobené, ani v počte a hrúbke sviečok pred oltármi, ani v počte odpochodovaných kilometrov na ceste do Mekky, ani v počte modlitieb pred múrom nárekov...
Apokalypsu podľa tejto teórie napĺňa materiálne ľudstvo samo a rovnako aj riešenie by malo byť materiálne. Čiže vedecké.

Táto teória by potrebovala dôkaz ťažkého kalibru.
Vyschnutie rieky Eufrates, dve miliardy mŕtvol a následný stredovek budú stačiť.

Apokalypsu sa dá na základe viery ignorovať, ale realitu a jej tendencie môže ignorovať len ignorant.

V diskusii uvítam všetky ARGUMENTY pro aj kontra.

Kobida Alojz

ODPOVĚDĚT-
KORMIDLO - katalog odkazů občanské společnosti
www.kormidlo.cz * Lidská práva * Sociální rozvoj a pomoc * Životní prostředí * Globalizace a udržitelný rozvoj * Kultura * Lidé a společnost * Neziskový sektor
www.kormidlo.cz

O Autorech

Tomáš Tetiva

Autor je redaktorem Econnectu. Zaměřuje se na oblast kultury, globalizace a zodpovědnosti korporací.

-

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz