Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - internet
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > komentáře
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Právo na soukromí ? Na to zapomeňte !

11. 9. 2002 -, Petr Bittner

Datum 11. září se pravděpodobně navždy zapíše do novodobých dějin světa černým písmem. Podobně, jako předchozím generacím zůstanou v hlavě uchovány záběry z atentátu na prezidenta Kenedyho, tak i dnešní generace nikdy nezapomenou na obrazy zkázy, letadel narážejících do mrakodrapů a hořících věží, které se v zápětí rozpadají na prach a pohřbívají tisíce lidí. Zkáza, děs a pocit bezmocnosti jsou však vzápětí vystřídány vzedmutím vlny národní hrdosti, vzteku a odhodlání tvrdě se pomstít.

Důsledky událostí loňského září jsou však daleko širší a závažnější. Pod záminkou obrany svobody a demokracie před hrozbou terorismu se tiše a nenápadně zvyšuje tlak na omezování svobody a práv lidí. Právo na soukromí, svobodu projevu a vyjadřování postupně ustupuje tlaku státu na imaginární zvyšování bezpečnosti. Celý tento proces lze shrnout větou “Zajistíme vám bezpečí, pokud se budete ochotni vzdát části svých svobod.” V atmosféře strachu vyvolané v důsledku událostí z loňského září je pak velmi snadné podlehnout myšlence, že bezpečnost je daleko důležitější než vaše soukromí. Položme si však otázku. Je někdo opravdu schopen zaručit, že se tyto tragické události nebudou opakovat? Je někdo schopen zaručit nám dostatečnou míru bezpečí? A pokud ano, za jakou cenu?

Všechno pěkně pod dohledem

Podle mého názoru je nutné mezi bezpečností a právem na soukromí nalézt optimální rovnováhu. Není možné zdůrazňovat jedno na úkor druhého. Je samozřejmé, že potřeba bezpečí pro nás a naše blízké je jednou ze základních lidských potřeb, ale není možné žít v pocitu imaginárního bezpečí za cenu ztráty téměř veškerého soukromí. Možná to bude znít poněkud paranoidně, nicméně zkušenosti z vývoje posledního roku dokazují, že instituce a praktiky z doby dávno minulé znovu ožívají spolu s novým nepřítelem a novou hrozbou. Bylo by naivní se domnívat, že konec “studené války” znamenal také konec špionáže, kontrašpionáže a nejrůznějších praktik tajných služeb. Nicméně existovala zde naděje, že tyto praktiky již nebudou zaměřeny na širokou masu obyvatel ve snaze vědět o všem a mít vše pěkně pod kontrolou.

Snaha neúměrným způsobem zasahovat do soukromí každého a všech se projevila například v jedné z posledních legislativních aktivit Evropské komise. Na podnět USA zpracovala komise nařízení, podle něhož budou všechny organizace poskytující telekomunikační služby na území EU povinny uchovávat určitá data po určenou dobu. V praxi to bude znamenat, že například záznamy o hovorech z vašeho mobilního telefonu spolu se záznamy o vámi navštívených webových stránkách budou kdesi uloženy a bude možné je kdykoliv dohledat. Tato skutečnost je ještě podpořena tím, že se, úměrně snaze po zvyšování bezpečnosti, také zvyšují pravomoci tajných služeb a policejních složek, takže se tyto instituce mohou prakticky nekontrolovaně dostávat k potřebným údajům. Je však nereálné se domnívat, že tato kontrola může vést k odhalení chystaného teroristického činu. Je naivní myslet si, že se teroristé budou domlouvat přes mobilní telefon a posílat si emaily s fotkou budovy, na kterou se chystají zaútočit. K čemu tedy taková snaha po získávání soukromých dat?

Byznys je byznys

V době před 11. zářím byla bezpečnost jednoznačně podřízena ekonomickým zájmům. Byly to právě téměř neexistující kontroly na letištích na vnitrostátních letech v USA, které umožnily teroristům pronést na palubu letadel zbraně, s jejichž pomocí následně letadla unesli. Ptáte se, jak je možné, že byly tyto kontroly tak nedostatečné? Odpověď je jednoduchá. Byznys. Letecké společnosti, které byly schopné rychleji a pružněji odbavit své cestující měly jednoznačně více klientů a tím i větší zisky.

Opět se tedy nabízí snadné vysvětlení, že současné omezování soukromí je motivováno snahou po zvýšení bezpečnosti. Jenže složité problémy nemívají jednoduchá řešení. Ve skutečnosti může přemrštěná snaha monitorovat soukromí každého jednotlivce vést až k tomu, že umožní zopakování událostí z loňského září. Představte si jen, jaké zdroje (finanční i lidské) jsou potřebné na tuto aktivitu vynaložit a právě tyto zdroje pak mohou chybět při obraně před skutečným nebezpečím. Je zřejmé, že záplava informací získaná z plošného monitorování soukromí lidí je tak velká, že není v lidských možnostech ji zpracovat a jakákoliv podstatná informace, kterou by se podařilo tímto způsobem získat, je stejně jen výsledkem shody okolností a působením náhody.

Ptáte se, proč tedy vlády mnoha států v čele s USA hodlají vynaložit tolik prostředků na tak zbytečnou aktivitu? Odpověď je stejně jednoduchá. Byznys. Ve skutečnosti je tato aktivita důsledkem působení velmi silné ekonomické lobby. Ať už jsou to producenti audiovizuálních děl nebo výrobci software, kteří přicházejí o své zisky v důsledku pirátského šíření jejich produktů po internetu. Ať už jsou to výrobci nejrůznějších produktů a marketingové firmy, kteří jsou hnáni neustálou snahou po získávání osobních informací o spotřebitelích. Jedině dokonalá znalost spotřebitele jim totiž umožní jejich výrobky prodat.

Ve snaze analyzovat úlohu ekonomické lobby v událostech loňského září však můžeme zajít ještě dál. Ať to zní sebehrozněji a ať se tomu bráníme sebevíc, tak nelze nevidět, že podobné hrůzné akty jsou totiž ve skutečnosti velmi výnosným obchodem. Představte si sami sebe v pozici generálního ředitele nějakého nadnárodního koncernu, který produkuje téměř vše od hutních strojů až po vložky do bot. A představte si, že se k vám jako jedinému člověku dostane informace o chystaném teroristickém útoku takového rozsahu, jaký proběhl 11. září. Máte v podstatě dvě možnosti. Buď se stanete národním hrdinou, zavoláte prezidentovi USA a zabráníte tak tomuto hrůznému činu, nebo si celou informaci necháte pro sebe (přece stejně nikdo netuší, že jste to věděli předem) a následná ekonomická konjunktura pro váš koncern bude znamenat obrovské zisky. Je mi jasné, že většina z vás nad tím mávne rukou jako nad otázkou zcela nereálnou a hypotetickou. Ale jste si tím opravdu tak jisti?

Závěrem tedy zbývá dodat, že tragédie tisíců lidí z loňského září byla zcela nepokrytě zneužita ve prospěch zájmů úzké skupiny vlivných a mocných tohoto světa. Snaha po minimální míře soukromí se tak stává naprostou utopií a je již spíše k smíchu. Ostatně jak můžete chtít hájit právo na své soukromí ve světě, kde vaše banka o vás ví mnohem víc, než kdokoliv jiný nevyjímaje vaši manželku a vašeho nejlepšího přítele?


Na obranu svobody a demokracie
příklady nových zákonů a opatření ovlivňujících občanská práva a svobody přijaté po 11. září 2001 (zpracováno dle Statewatch)

Válka na obranu svobody a demokracie
5 000 slov analyzujících dopad na občanské svobody a demokracii v EU - autor Tony Bunyan, Statewatch editor

Zpráva Amenesty International "Práva odmítnuta: reakce UK na události 11. září 2001"

Tajná dohoda mezi EU a USA
Tajná dohoda v otázkách kriminality, postupech vyšetřování a společných vyšetřovacích týmech uzavřená mezi EU a USA bez konzultací s Evropským nebo národními parlamenty členských státu EU. Statewatch byl zamítnut přístup k plnému textu dohody s oduvodněním, že "snaha chránit cíle Evropské rady převažuje nad potřebou demokratické kontroly.

Sledování komunikace v EU
Archivace dat u ISP v rámci EU má být povinná po dobu 12 - 24 měsíců

DISKUSE - KOMENTÁŘE:

O Autorech

Petr Bittner

Správce oblasti Občanský sektor a Informační servis pro NNO.

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz