Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - kultura
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > 
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Udržitelná spotřeba - výzva pro 21. století

26. 5. 2003
Alena MejstříkováBarbora Duží [Econnect] -


Jaké jsou možnosti udržitelné spotřeby v ČR je hlavní tématem konference Udržitelná spotřeba - výzva pro 21. století, která se uskuteční 29. a 30. května v Praze. Nastolení správné strategie udržitelné spotřeby je jedna z hlavních možností jak snížit civilizační zatížení životního prostředí. Těmito možnostmi se zabývá program SCOPE Programu pro životní prostředí OSN - UNEP, který je určen pro evropské země a ke kterému se ČR konferencí připojuje.

Po podobných konferencích např. v Bulharsku, Estonsku, Maďarsku se UNEP obrací i na české politiky, vládu, průmysl, spotřebitele, neziskové organizace a další s tímto tématem a chce s nimi diskutovat možnosti udržitelné spotřeby v ČR. Česká republika se tak zapojí do programu UNEPu SCOPE (Sustainable Consumption Opportunities for Europe), volně přeloženo jako Příležitosti udržitelné spotřeby pro Evropu, který je určen evropským zemím a je zaměřen především na to, jak snížit civilizační zatížení životního prostředí.

Na čtvrteční konferenci v kongresovém centru FLORET v Průhonicích naváže páteční pracovní seminář v prostorách Ministerstva životního prostředí v Praze. Setkání by měla přispět k formulaci konkrétních návrhů, jak zlepšit životní prostředí v ČR a směřovat k udržitelnému rozvoji společnosti. Na přípravě a organizaci konference se podílejí Sít´ekologických poraden STEP, UNEP, Český národní komitét UNEP, Ministerstvo životního prostředí, Partnerství o.p.s.

"UNEP téma udržitelné spotřeby zviditelňuje právě formou konferencí a pracovních setkáních, na nichž klade důraz na prezentaci konkrétních příkladů a jejich výsledků, aby na jejich základě vznikla diskusní platforma, která téma ponese dále," uvedla Kamila Kanichová, ředitelka Sítě ekologických poraden (STEP), která je spoluorganizátorem celé akce.

Program čtvrteční a páteční konference

Na čtvrteční konferenci bude především představen dokument "Příležitosti udržitelné spotřeby", vypracovaný UNEP - regionální kanceláří pro Evropu a Divizí technologie, průmyslu a životního prostředí. Dokument kritizuje stávající způsoby a stav spotřeby a navrhuje hlavní strategie pro dosažení změn.

Zpráva určená především pro rozhodovací instituce kritizuje stávající způsoby a stav spotřeby v Evropě a navrhuje hlavní strategie pro dosažení změn: Vyrobit z méně více (efektivní spotřeba) je výzva především pro průmysl. Změnit podmínky a pravidla podnikání do trvale se udržujících cyklů (změněná spotřeba) je úkol především pro politiky a úřady. Měli by legislativně, ekonomicky i vlastním příkladem reformovat veřejnou spotřebu státu a veřejné rozpočty, udržitelná spotřeba má být zahrnuta do energetické, potravinové, dopravní a dalších státních strategií. Sociální a environmentální organizace jsou motorem proměny společenského vědomí a misionářem eticky moderované odpovědné spotřeby. Česká společnost musí začít aktivněji diskutovat jak nalézt svou přiměřenou spotřebu v rámci prostoru Evropy i světa. V jednotlivých blocích konference budou prezentovány i příklady uplatnění těchto nástrojů v České republice a zahraničí.

Například citace z dokumentu "v současné době komerční spotřební kultury, krátké životnosti výrobků, krátkých cyklů technologických vylepšení a zakalkulovaného zastarávání" poukazuje na plýtvání v zemích s nadbytečnou spotřebou, do nichž Česká republika také patří.

Mezi zajímavé příspěvky bude patřit prezentace projektu a publikace Consumption Opportunities, kterou přednese Rie Tsuntsumi z regionální kanceláře UNEP pro Evropu. Ing. Josef Tržický, ředitel odboru ochrany spotřebitele Ministerstva průmyslu a obchodu (www.mpo.cz), seznámí s tématem Priority v ochraně spotřebitele. Na závěr dopoledního bloku bude představeno téma Východiska, indikátory a nástroje udržitelné spotřeby v ČR.

Páteční setkání bude věnováno diskusi nad vznikem platformy pro podporu udržitelné spotřeby, popřípadě vytvoření pracovní skupiny pro monitorování a ovlivňování spotřeby v rámci nově ustavené Rady pro udržitelný rozvoj apod.

Informace z konference a pracovního setkání budou k dispozici všem na internetu na stránkách www.ekoporadna.cz a v druhém čísle odborného časopisu pro životní prostředí - Planetě. Vyjde také sborník z konference.

STEP - důležitý partner konference

Výklady pojmu udržitelné spotřeby, obsažené v dokumentech Agenda 21 a dalších, jsou většinou velmi vágní. Vhodnější je často ukázka konkrétních příkladů řešení Místní Agendy na úrovni obcí nebo regionů, které realizují například organizace sdružené v rámci Sítě ekologických poraden.

Jejich zkušenosti z projektů, které se mimo jiné zaměřují i na udržitelnou spotřebu, jsou shrnuty v publikaci Krůčky k udržitelnosti. Publikace je dostupná v elektronické formě na www.ekoporadna.cz nebo je k dispozici u jednotlivých organizací.

STEP byla založena v roce 1997 a v současné době sdružuje devět organizací. Cílem ekologických poraden je zpřístupňování objektivních a všestranných informací o životním prostředí, ekologických problémech a jejich řešeních, výrobcích a jejich vlivu na životní prostředí a možnostech šetrného či udržitelného spotřebitelství. Poradny umístněné v městech se například zabývají prevencí vzniku odpadů, šetřením vodou a energií a spotřebitelskými tématy. Oproti tomu venkovské poradny věnují pozornost podpoře udržitelného využívání krajiny a ekologického zemědělství.

STEP je členem Evropské asociace ekologických poradců - EcoCounselling Europe.

Alena MejstříkováBarbora Duží

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


-

O Autorech

Alena Mejstříková

Autorka je redaktorka zpravodajství ECN a koordinátorka projektů.

Barbora Duží

Externí redaktorka Econnectu. Pracuje ve vzdělávacím a informačním středisku Bílé Karpaty, kde se věnuje ekologické výchově a poradenství.

-

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz