Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - internet
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Naučnou stezku údolím Únětického potoka lze projít v terénu i na webu

10. 11. 2006 - PRAHA [Econnect]

V říjnu 2006 byla po dlouhé době opět otevřena naučná stezka (NS) Roztocký háj – Tiché údolí, která po dlouhá léta ukazovala jen dokonalou práci vandalů. Obyvatelé Prahy ale i dalších blízkých měst tak mají prostřednictvím 12 tabulí opět možnost poznávat nejen rostliny, zvířata a geologii tohoto území, ale i jeho bohatou historii. Pro ty, kdo si chtějí informace nastudovat v klidu a teple domova je připravena i webová podoba této naučné stezky.

Nová historie NS se začala psát v roce 2004, kdy ZO ČSOP Taraxacum získala grant z Odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy a začala realizovat projekt Ivana Makáska, jehož završením bylo umístění tabulí na příslušná místa v krajině. ,,Vlastní instalace tabulí v terénu trvala asi 3 měsíce a podílelo se na ní o sobotách v průměru 3-5 lidí,“ uvádí František Tůma, předseda ZO ČSOP Taraxacum.

Texty tabulí vycházejí stejně jako starší verze z publikace zpracované Jarmilou Kubíkovou, jež se s dalšími pracovníky podílela i na úpravě současných tabulí dle aktuálních poznatků. Rovněž obrázky a fotografie, byly upravovány s ohledem na atraktivitu pro všechny generace návštěvníků.

Jednotlivé tabule se věnují např. geologii a to jak říčnímu fenoménu Vltavy a Únětického potoka tak i výskytu méně běžných hornin (například buližníků). NS využívá bohaté květeny a zvířeny vázané na jednotlivé biotopy její trasy, jakými jsou teplomilné trávníky a skalní výchozy nebo dubohabrové háje, zajímavá je i vlastní niva Únětického potoka s přilehlým porostem rákosin.

Kromě přírodních zajímavostí se však návštěvník může seznámit i s bohatou historií pravěkých sídlišť v okolí, nebo mnohem mladší historií využití území pro pastvu ovcí, mlynářství nebo těžbu kamene. Nechybí ani připomenutí významných osobností např. roztocké malířky Zdenky Braunerové či malíře Mikoláše Alše, pobývajícího na Suchdole.

Hmatatelné památky reprezentuje zastávka u kaple sv. Václava na Suchdole. Zajímavá je ale i možnost sledovat praktickou údržbu maloplošných chráněných území, neboť kácení náletových dřevin zarůstajících cenné teplomilné trávníky probíhá přímo nad trasou naučné stezky.

Stezka není nijak fyzicky náročná a doba na její projití je asi 3 hodiny. ,,Na procházku po naučné stezce bych pozval děti, dospělé i starší, aby se podívali v jakém krásném kusu země žijí, aby se seznámili s historií a krásou zdejší přírody kousek za Prahou,“ zve k návštěvě František Tůma.

Kromě terénní podoby stezky existuje i její internetová verze. ,,Podklady pro trasu NS, jsme předali Centru globální výchovy Evans, které zařídilo její internetovou realizaci,“ doplňuje František Tůma spolupráci s další neziskovou organizací. Tato verze je také rozhodně méně ohrožena vandalismem, jehož se obává i František Tůma: ,,Pochopitelně máme obavy z vandalismu, který v této společnosti existuje více než dříve, ale doufáme že tyto případy nebudou časté a jsme připraveni naučnou stezku dále udržovat.“

ZO ČSOP Taraxacum sídlí v Praze. Udržuje některá maloplošná chráněná území a kromě NS Roztocký háj - Tiché údolí realizovala např. butovickou část NS Prokopské údolí. ,,V realizaci NS bychom rádi pokračovali, ale zatím nic konkrétního nechystáme,“ doplnil ještě František Tůma směřování organizace.

Středisko globální výchovy EVANS se zabývá ekologickou a globální výchovou. Udržuje některá maloplošná chráněná území, vydává zpravodaj ekologické výchovy Sisyfos a další publikace k tématům ekologické výchovy. Věnuje se i internetovému zpracování naučných stezek v Praze a okolí.


Michal Řepík

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


O Autorech

Michal Řepík

Autor je externím redaktorem Econnectu.

KORMIDLO - katalog odkazů občanské společnosti

www.kormidlo.cz * Lidská práva * Sociální rozvoj a pomoc * Životní prostředí * Globalizace a udržitelný rozvoj * Kultura * Lidé a společnost * Neziskový sektor
www.kormidlo.cz

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz