Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - internet
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Petice „Ne 10 miliard!“ dorazila do parlamentu

21. 10. 2008 - PRAHA [O.s. Nad Drahaňským údolím]

Již zhruba 10 let je veden ostrý spor o trasování severozápadního segmentu silničního okruhu okolo Prahy, v němž se angažují kromě oficiálních státních a samosprávných institucí, obcí a městských částí i občanská sdružení a tisíce jednotlivých občanů.

Konkrétně se jedná o technicky velmi komplikovanou tzv. jižní variantu J vedenou středem MČ Praha Suchdol, napříč několika chráněnými územími a v bezprostřední blízkosti Bohnic, Čimic a MČ Praha – Dolní Chabry a Ďáblice a tzv. variantu severní Ss umístěnou o zhruba 3 km severněji, převážně v polích a v dostatečné vzdálenosti od obcí. Střet o to, která varianta okruhu jakožto součásti transevropské dálniční sítě bude definitivně prosazena, se v posledních měsících a týdnech výrazně přitvrzuje.

Po bouřlivých veřejných ústních jednáních v březnu t.r. v rámci územního řízení a stovkách následných nesouhlasných připomínek a námitek vydal Stavební odb. pražského Magistrátu pod zjevným tlakem politického vedení HMP na přelomu srpna a září t.r. územní rozhodnutí pro jižní trasu J, aniž by se s podanými námitkami a připomínkami řádně vypořádal. Proti tomuto územnímu rozhodnutí se občané a dotčené městské části Suchdol a Dolní Chabry v zákonném termínu odvolali. Ministerstvu pro místní rozvoj jako nadřízenému orgánu bylo adresováno cca 350 takovýchto odvolání. Ministerstvo na žádost podepsanou 650 občany písemně přislíbilo věcné a nestranné posouzení všech podání přísně podle zákona. Rozhodnutí má být učiněno během několika málo měsíců. V případě, že oproti očekávání MMR potvrdí výrok Magistrátu, jsou občané potenciálně postižení jižní trasou J odhodláni bránit svá práva soudní cestou.

Na podporu svých požadavků dnes zástupci několika občanských sdružení předali v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR předsedkyni petičního výboru poslankyni Z. Rujbrové petici „Ne 10 miliard!“ podepsanou cca 3.800 občany. Petice poslance vyzývá, aby se zabývali problematikou severozápadního segmentu SOKP a věnovali pozornost ekologickým, dopravně bezpečnostním, právním, zejména však finančním aspektům uvažovaného projektu. Jde totiž o investici z veřejných prostředků v řádu desítek miliard Kč. Tzv. severní varianta Ss je v důsledku své nižší stavebně technické náročnosti o minimálně 10 miliard Kč levnější, navíc byla jednoznačně doporučena v procesu posuzování vlivu stavby na životní prostředí, je též výrazně vhodnější z hlediska bezpečnosti a odpovídá plně evropským předpisům. Jižní varianta J vykazuje prakticky ve všech relevantních aspektech závažná negativa. Přesto je již dlouhá léta „politicky“ houževnatě prosazována MD, ŘSD a Magistrátem HMP.

Otázka účelnosti a hospodárnosti vydávaných prostředků státu, příp. Evropské unie nabývá v období celosvětové finanční krize a hrozících vážných ekonomických potíží, jimž se podle všeho nevyhne ani naše republika, mimořádného významu. Velmi reálně hrozící rozpočtové škrty a nutnost leckdy i velmi bolestivých úspor by měly nasměrovat pozornost poslanců i senátorů na přísné posuzování potřebnosti a efektivity té které výdajové položky. Právě v oblasti dopravních staveb, do nichž stát každoročně investuje desítky a desítky miliard Kč, konstatuje opakovaně např. i NKÚ ve svých zprávách nedostatečnou přípravu projektů, nekoncepčnost, předražování staveb a plýtvání v řádu miliard! Sdělení, že máme nejdražší dálnice v Evropě, zaznělo již mnohokrát ve veřejných mediích. Zatím fakticky bez jakéhokoliv vážnějšího ohlasu. Chceme věřit, že současná situace přispěje ke změně postojů zákonodárců a zodpovědných státních orgánů a institucí. Určitým dílčím podnětem k takové změně se může stát podle našeho přesvědčení právě také petice „Ne 10 miliard!“


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz