Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - internet
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Starostové a nevládní organizace se obrací na premiéra Fischera: schválením Politiky územního rozvoje by úřednická vláda překročila svůj mandát

17. 7. 2009 - BRNO [Econnect/EPS]

Starostové obcí dotčených kontroverzními dopravními a energetickými projekty a nevládní organizace se dopisem obrací na premiéra Fischera s apelem, aby úřednická vláda neschvalovala Politiku územního rozvoje. Politiku předloží Ministerstvo pro místní rozvoj na pondělním zasedání vlády.

Zástupci NNO a obcí mají za to, že Politika tak, jak je MMR předkládána, je špatně připravená a neměla by v této podobě být schválena jako klíčový územně plánovací dokument ČR. Zároveň se domnívají, že je nevhodné, aby byla schválena
úřednickou vládou. "Máme za to, že jejím schválením by Vaše vláda vykročila z mandátu, který pro sebe přijala v programovém prohlášení vlády," říkají signatáři dopisu premiérovi.

"Úředníci Politiku připravili, úředníci také "vypořádali" (čtěte: odmítli) více než 9000 nesouhlasných připomínek ze strany obcí, občanů a nevládních organizací. Není možné, aby tento klíčový dokument byl tak schválen zcela mimo politickou debatu i mimo odpovědnost volených zástupců občanů České republiky," stojí v dopise.

Na včerejší tiskové konferenci prezentovalo sedm zástupců obcí a NNO hlavní výhrady proti Politice a devět nejkontroverznějších projektů, které Politika obsahuje.

Nejčastěji kritizované projekty v návrhu Politiky:

a) Vybudování nové paralelní vzletové a přistávací dráhy mezinárodního letiště v Ruzyni

"Návrh Politiky jednoznačně zakotvuje ochranu území pro novou letištní dráhu v Ruzyni, která v navrhované podobě o 1,5 km blíž k zastavěnému území hl. města umožní nekontrolovatelný a neomezený nárůst tranzitní a nákladní letecké dopravy a ohrozí zdraví několika desítek tisíc obyvatel zejména nadlimitním hlukem. Připomínky občanů i okolních městských částí a obci včetně Magistrátu hl. m. Prahy byly úředníky MMR ignorovány a nadále se tento záměr v Politice
prosazuje bez jakýchkoliv podmínek a omezení, přestože:
- není známa cílová kapacita ani reálné potřeby ČR,
- dosud nebylo provedeno žádné posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí a zdraví,
- nebylo provedeno posouzení jednotlivých variant zkapacitnění letecké dopravy v okolí Prahy ani v rámci ČR,
- koncepce rozvoje letecké dopravy v ČR neexistuje,
- není stanoven limit pro noční lety,"

říká Václav Vik, Občané proti hluku a emisím, o.s..

b) Stanovení lokalit pro úložiště vyhořelého jaderného paliva

"Součástí Politiky je vymezení šesti lokalit, z nichž bude později vybráno místo pro vybudování trvalého úložiště vyhořelého jaderného odpadu. Předchozí vláda přitom slíbila, že výběr místa pro úložiště bude podmíněn souhlasem dotčených obcí. Politika ovšem s ničím takovým nepočítá,"

říká Zdeněk Černý, starosta obce Nadějkov (jedna z možných lokalit pro úložiště vyhořelého jaderného paliva).

c) Projekt rychlostní silnice R43

"Politika územního rozvoje chybně specifikuje vedení rychlostní silnice R43. Politicky je dlouhodobě protlačována 70 let stará trasa tzv. "Hitlerovy dálnice", která v dnešní době protíná městskou část Brna -- Bystrc a několik dalších městských částí, kde žijí desítky tisíc obyvatel. Stavět v 21. století dálnici středem obytné oblasti velikosti okresního města je naprosto nepřijatelné. Z toho důvodu je projekt logicky kritizován veřejností. Petici proti výstavbě R43 v této variantě podpořilo přes třiceti sedm tisíc občanů a je to největší petice v ČR proti dopravní stavbě. Právně je trasa přes Brno nerealizovatelná, neboť by vedla oblastmi na jihu Brna, kde jsou i bez R43 a již dnes překročeny zákonné limity vlivů na zdraví obyvatel. Rozumné řešení přitom existuje a je jím vybudování plnohodnotného obchvatu města Brna s odvedením tranzitní dopravy mimo celé město. PUR v tomto směru pochybila,"

říká Luděk Šikola, právní zástupce obce Dolní Dunajovice (kauza výstavby rychlostní silnice R52 Brno -- Mikulov a navazující rychlostní silnice R43).

d) Dálnice D3 v úseku Praha -- Tábor

"Kontroverzní část dálnice D3 přes Posázaví, je předmětem kritiky zejména ze strany dotčených obcí, z nichž některé vyhlásily na svém území stavební uzávěru znemožňující realizaci nejvíce škodlivé trasy. Dosud nebyl dokončen ani proces hodnocení vlivů na životní prostředí, který by jednotlivé varianty tras rovnocenně porovnal a doporučil tu environmentálně, společensky a dopravně nejvhodnější. Přesto je tento projekt součástí návrhu Politiky,"

říká Jiří Macák, zájmové sdružení obcí KLID. (Více informací na stránkách sdružení obcí KLID: www.d3klid.cz).

e) Rychlostní silnice R52 Brno -- Mikulov

"Projekt přestavby stávající kvalitní silnice I. třídy Pohořelice -- státní hranice ČR/Rakousko na čtyřpruhovou rychlostní silnici, je pro svou neopodstatněnost kritizován ze strany veřejnosti, Veřejného ochránce práv, Nejvyššího kontrolního úřadu i Evropské komise. Přesto je součástí návrhu Politiky. Ministerstvo dopravy dokonce nedávno muselo písemně přiznat, že R52 přes Mikulov není schválenou součástí transevropské sítě a že navrhovaná alternativní trasa přes Břeclav je v souladu se závaznou evropskou legislativou. Je doloženo řadou odborných studií, že napojení Rakouska u Břeclavi, a ne u Mikulova, je dopravně výhodnější, vede k úspoře až 30 miliard korun, a je lepší z hlediska vlivu na životní prostředí. Trasa přes Mikulov by naopak přivedla další miliony vozidel do dopravně přetíženého Brna, dále zatížila již dnes přetíženou D1. PUR v této věci pochybila,"

říká Luděk Šikola, právní zástupce obce Dolní Dunajovice (kauza výstavby rychlostní silnice R52 Brno -- Mikulov a navazující rychlostní silnice R43).

f) Rychlostní silnice R35 Turnov -- Hradec Králové

"Návrh Politiky územního rozvoje nevylučuje realizaci čtyřpruhové rychlostní silnice přes unikátní oblast Českého ráje, která je kritizována zejména místními obcemi a veřejností,"

říká Aleš Hoření, správa CHKO Český ráj.

g) Severozápadní část pražského dálničního okruhu (SOPK)

"Návrh Politiky obsahuje jako jeden z projektů dálniční okruh kolem Prahy, který ve své severozápadní části vyvolává velký odpor veřejnosti, neboť je plánován přes hustě obydlenou městskou část Praha -- Suchdol. Výsledky hodnocení vlivů na životní prostředí přitom prokázaly, že se jedná o projekt s výrazně negativním vlivem na životní prostředí a že existují výhodnější varianty trasy. Projekt je navíc i v rozporu s předpisy Evropské unie, které zakazují vedení transevropských silničních sítí skrz obydlené aglomerace. Politika tak dává zelenou přípravě projektu, který zbytečně škodí životnímu prostředí i lidem,"

říká Petr Hejl, starosta MČ Praha -- Suchdol.

h) Rozsáhlé stavební úpravy na Labi, umožňující zkapacitnění lodní dopravy

Součástí Politiky jsou i miliardové projekty stavebních úpravy na Labi u Děčína a Přelouče, které poškozují nebo likvidují poslední zbytky Polabské přírody, a to jenom pro to, aby se podpořil sektor říční dopravy, který se podílí na celkové přepravě zboží méně než jedním procentem.

Další informace - Jana Vitnerová, Arnika, www.arnika.org, 775315818.

i) Nové energetické zdroje -- jaderné elektrárny

Návrh Politiky stanoví úkol chránit území pro budoucí energetické zdroje. Jedná se nejenom o dostavbu JE Temelín a rozšíření JE Dukovany, ale zejména plocha pro nový energetický zdroj Blahutovice. Přestože Politika výslovně neříká, že má jít o jadernou elektrárnu, vyplývá to mj. z toho, že obsahuje zároveň ochranu území pro vodní nádrž, která bude zdrojem chladicí vody.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz