Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - lidská práva
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > komentáře
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Otevřený dopis premiéru Petru Nečasovi v otázce lidských práv a národnostních menšin

21. 1. 2011 - Filip Pospíšil, Výbor pro občanská a politická práva

Vážený pane předsedo vlády, dovolujeme si tímto dopisem vyjádřit své hluboké znepokojení nad dosavadní přístupem Vaší vlády k problematice lidských práv a národnostních menšin. Jak je Vám známo, 15. září 2010 byl vládou odvolán ze své funkce tehdejší zmocněnec pro lidská práva a národnostní menšiny Michael Kocáb. Ještě předtím byla zrušena funkce ministra pro lidská práva a národnostní menšiny. Navíc bylo v posledních měsících sníženo personální obsazení sekce pro lidská práva při úřadu vlády. Ve státním aparátu tak není dostatečně zajištěno: vypracovávání zpráv o plnění závazků plynoucích z mezinárodních smluv v oblasti lidských práv, jež ČR předkládá jednotlivým smluvním kontrolním mechanismům na úrovni OSN, Rady Evropy a EU, vypracovávání koncepcí dlouhodobého vývoje ochrany lidských práv s celostátní působností, zpracovávání návrhů jednotlivých opatření a podnětů ke zlepšení stavu dodržování lidských práv obecně a ke zlepšení postavení romských komunit ve společnosti, informací, návrhů a stanoviska v oblasti dodržování lidských práv a postavení romských komunit, posuzovaní vládních legislativních a nelegislativních materiálů, které se týkají lidských práv a postavení romských komunit. Při neobsazení pozice zmocněnce tak není dostatečně zajištěn výkon funkce předsedy rady vlády pro lidská práva a řízení rady vlády pro záležitosti romské komunity. V souvislosti s touto neuspokojivou situací jste se Vy osobně vyslovil v září minulého roku, že nového zmocněnce jmenujete do dvou týdnů. Tento termín jste však nedodržel. My, níže podepsaní členové poradních orgánů vlády jmenovaní z řad nevládních organizací, Vás proto důrazně žádáme, abyste nejpozději do konce měsíce ledna 2011 vybral nového zmocněnce jehož názory, postoje a dosavadní činnost zaručí, že budou naplňovány mezinárodní závazky České republiky v oblasti lidských práv. Dáváme Vám zároveň tímto na vědomí, že pokud nebude k uvedenému datu neuspokojivá situace při zajišťování lidsko-právní a menšinové agendy vlády vyřešena, rezignujeme na své funkce v poradních orgánech vlády. S pozdravem, Filip Pospíšil, předseda Výboru pro občanská a politická práva Džamila Stehlíková, členka Výboru pro práva dítěte a členka Výboru pro sexuální menšiny Luděk Šikola – člen Výboru pro občanská a politická práva Věra Roubalová Kostlánová - Výbor pro práva cizinců Eva Vaníčková, předsedkyně vládního Výboru pro práva dětí Jan Wünsch – člen Výboru pro občanská a politická práva

DISKUSE - KOMENTÁŘE:

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

KORMIDLO - katalog odkazů občanské společnosti

www.kormidlo.cz * Lidská práva * Sociální rozvoj a pomoc * Životní prostředí * Globalizace a udržitelný rozvoj * Kultura * Lidé a společnost * Neziskový sektor
www.kormidlo.cz

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz