Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - životní prostředí
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > komentáře
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Stanovisko Českého helsinského výboru k trestnímu stíhání manželů Čápových

22. 3. 2012 - Anna Šabatová & Michaela Tejnorová, Český helsinský výbor

V Národním parku Šumava se loni v létě kácel les bez udělení výjimky. Správa Národního parku Šumava nedisponovala nutnými povoleními podle zákona o ochraně přírody a krajiny. Proti kácení a policejním zásahům vůči protestujícím občanům se vyslovovala významná část odborné a občanské veřejnosti. Český helsinský výbor tehdy upozornil na nepřiměřenost policejních zásahů i problematičnost těchto zásahů jako takových (viz stanovisko: www.helcom.cz/view.php?cisloclanku=2011080701). Nezákonnost policejních zásahů následně konstatoval i Krajský soud v Plzni. Kácení nedávno označil za protiprávní ve svém stanovisku i veřejný ochránce práv. Jedním z důsledků nezákonného počínání správy Národního parku Šumava a Policie ČR je současné trestní stíhání manželů Čápových pro trestný čin násilí proti úřední osobě. Tohoto trestného činu se měli dopustit ve chvíli, kdy policie zajistila jejich dceru.

Incident se odehrál 3. srpna 2011 v lokalitě Ptačí potok. Tehdy se tam konaly blokády proti kácení, jichž se účastnili také manželé Čápovi a jejich tehdy ještě mladistvá dcera. Policisté ji v lese zajistili a převáželi na policejní stanici. Rodiče chtěli být tomuto převozu a dalším úkonům přítomni. Poté, co se rozjelo vozidlo, v němž byla dcera umístěna, se za ním oba rodiče rozeběhli a policista ve voze zastavil. Rodiče řidiče žádali, aby mohli být účastni převozu, mezitím však k vozidlu přispěchal jiný policista. Pak se stal incident, který je dnes předmětem trestního stíhání obou manželů.

Podle našich informací se incident neodehrál tak, jak je uvedeno v obžalobě. Zasahující policista po příchodu k vozidlu Janu Čápovou odstrčil a postavil se mezi vozidlo a Radovana Čápa a bezprostředně na to použil donucovací prostředky, a to bez jakékoli výzvy s výstrahou, že jich použije. Během incidentu sice zazněla na adresu policistů vulgární slova, fyzické útoky to však nebyly. Policista Radovana Čápa srazil rukou mířenou na krk k zemi, obrátil jej na břicho, zaklekl a nasadil mu pouta. Janu Čápovou vyděsilo, že její muž křičel bolestí a chtěla mu pomoci, proto zezadu chytla zasahujícího policistu za paži, ale téměř vzápětí od svého jednání upustila.

Na základě těchto informací soudíme, že úkon zasahujícího policisty byl nezákonný z pohledu samotného použití donucovacích prostředků. Zákon o policii říká, že „donucovací prostředky je policista oprávněn použít v zájmu ochrany bezpečnosti osob, své vlastní a majetku a ochrany veřejného pořádku, proti osobě, která je ohrožuje. ... Před použitím donucovacích prostředků je policista povinen vyzvat osobu, proti které zakročuje, aby upustila od protiprávního jednání s výstrahou, že bude použito donucovacích prostředků. ... Od výzvy s výstrahou může upustit jen v případě, že je ohrožen jeho život nebo zdraví anebo život nebo zdraví jiné osoby a služební zákrok nesnese odkladu.“. Zásah policisty byl proveden vůči muži, který nebyl o možnosti použití donucovacích prostředků poučen a který ve chvíli policejního zásahu nikoho neohrožoval. Důležité je rovněž posouzení skutečnosti, zda se vůbec manželé Čápovi dopustili takového protiprávního jednání, tj. údajného bránění v odjezdu eskortního vozidla, aby byl policista oprávněn použít donucovací prostředky.

Manželé podali na policisty trestní oznámení, Inspekce policie však věc odložila, neboť podle ní nebyl porušen zákon. V současné chvíli jsou tedy trestně stíháni pouze manželé Čápovi.
Součástí důkazních materiálů jsou kromě výpovědí několika svědků incidentu také videonahrávky, které situaci zachycují. Z nich je patrné, že ve chvíli zásahu policisty muž nikoho neohrožoval. V pořadí již druhá část hlavního líčení je nařízena na 22. březen 2012, kdy se má uskutečnit další dokazování. ČHV je přesvědčen, že uvedené jednání by nemělo být předmětem trestního stíhání a skutek by měl být přezkoumán v přestupkovém řízení.

DISKUSE - KOMENTÁŘE:

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz