Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Péče duly má pozitivní vliv na zdraví matky a dítěte po porodu

20.3.2019
PRAHA [Česká asociace dul]
Autor: Vlasta Jirásková , tel: 602 747 065

Tisková zpráva České asociace dul ke Světovému týdnu dul 22. až 28. března každoročně slavíme Světový týden dul a připomínáme si význam práce dul pro ženy a jejich rodiny. Ženy doprovázené u porodu dulou mají podle dlouhodobých studií větší pravděpodobnost, že porodí spontánně vaginálně, budou mít kratší porod, bez potřeby užití medikace a nižší pravděpodobnost, že porod bude ukončen operativně. Miminko bude po porodu s vyšší pravděpodobností v dobrém zdravotním stavu. Duly České asociace dul (ČAD) na řadě míst ČR pořádají v rámci Světového týdne dul informativní setkání pod názvem Čaj s dulou. Jejich výčet najdete zde. Dula podporuje ženy v období těhotenství, porodu a šestinedělí. Poskytuje laskavou podporu, kvalitní informace, trpělivě ženě naslouchá a pomáhá v nelehkých situacích. Přistupuje k ženě s úctou a respektem k jejím potřebám, mateřským kompetencím a právům tak, aby tímto důležitým životním obdobím prošla posílena a s pocitem, že jej dobře zvládla. V těhotenství duly pomáhají s přípravou na porod a rodičovství. Při porodu rodičkám poskytují nepřetržitý doprovod, psychickou podporu a fyzickou pomoc – vytvářejí příjemnou atmosféru pro porod, ženy mohou povzbuzovat a pomáhají jim k lepšímu uvolnění a uklidnění, což porod usnadňuje. V šestinedělí duly podporují ženy v sebepéči, v kojení a v péči o dítě. V poslední době se rozvíjí nová profese poporodních dul, které se soustředí na pomoc ženám a jejich rodinám v šestinedělí. Péče duly má podle dlouhodobých studií významný pozitivní vliv na fyzické a psychické zdraví matky a dítěte i na pohodu celé rodiny. Porodní výsledky s podporou duly a bez ní jsou ve světě dlouhodobě sledovány a srovnávány. Z výsledků metaanalýzy 27 studií zahrnující 15 858 žen ze 17 zemí se středním a vysokým příjmem (Cochrane Review o vlivu nepřerušované podpory během porodu, Continuous support for women during childbirth, Hodnett et al., 2017) vyplývá, že kontinuální podpora vyškolenou osobou, která je u porodu výhradně za účelem podpory rodící ženy – dulou – zdravotní výsledky porodu ovlivňuje lépe než kontinuální podpora jinými osobami – zdravotním personálem porodnice nebo blízkými osobami rodičky (partnerem, kamarádkou, maminkou ap.). V porovnání se ženami, které rodí bez kontinuální podpory, rodičky podporované dulou mají:
  • o 39 % vyšší pravděpodobnost, že porod nebude ukončen císařským řezem
  • o 15 % vyšší pravděpodobnost spontánního vaginálního porodu
  • o 31 % nižší pravděpodobnost užití syntetického oxytocinu ke stimulaci porodu
  • o 10 % nižší pravděpodobnost užití medikace na tlumení bolesti
  • o 14 % nižší pravděpodobnost výskytu poporodních komplikací u dítěte vyžadujících speciální zdravotní péči
  • o 10 % nižší pravděpodobnost instrumentálního porodu pomocí kleští nebo vakuum extraktoru
  • o 35 % vyšší pravděpodobnost spokojenosti ženy s porodem
  • o 38 % nižší pravděpodobnost nízkého APGAR skóre (APGAR<7) u dítěte v páté minutě po porodu, t.j. vyšší pravděpodobnost, že dítě bude po narození v dobrém zdravotním stavu
Ženy podporované dulou měly také v průměru o 41 minut kratší délku porodu. Kontinuální podpora rodičky ze strany personálu porodnice, který není u porodu přítomen výhradně za účelem podpory rodičky, podle studie nemá srovnatelné přínosy. Neprokázal se vliv na snížení podílu porodů ukončených císařským řezem, snížení podílu novorozenců vyžadujících speciální péči po porodu, ani vliv na zvýšení spokojenosti žen s porodem. Naopak se mírně zvýšila pravděpodobnost užití syntetického oxytocinu. Podpora partnerem či jinou blízkou osobou podle studie pozitivně ovlivňuje spokojenost rodičky s porodem, vliv na snížení podílu císařských řezů a dalších lékařských zásahů během porodu však není tak významný jako u porodů s podporou duly. (Hodnett et al., 2017) „Nižší četnost vaginálních porodů ukončených císařským řezem u žen s doprovodem duly je zřejmý také ze statistik České asociace dul“, říká certifikovaná dula a členka výboru ČAD Monika Kašparová. „V letech 2013 až 2018 bylo císařským řezem ukončeno 8,6 % vaginálních porodů doprovázených dulami naší asociace. V České republice je přitom každoročně ukončeno císařským řezem kolem 12 – 13 % vaginálních porodů.“ Podle statistik bylo v roce 2013 ukončeno císařským řezem 13,1 % vaginálních porodů (Analýza dat o rodičkách z Registru NRC, Pavlíková). „V roce 2017 jsme v České asociaci dul začaly evidovat také četnost doprovodů dul u vaginálních porodů po předchozím porodu císařským řezem,“ doplňuje Monika Kašparová. „Naše duly v letech 2017 a 2018 doprovázely celkem u 217 vaginálních porodů po předchozím císařském řezu. 170 těchto porodů, tedy čtyři z pěti, bylo úspěšně dokončeno vaginálně. Srovnáme-li to s celkovou statistikou, tak úspěšnost takového porodu v doprovodu našich dul je 78 %, za celou ČR vychází podle statistik ÚZIS z let 2014 a 2015 stejné číslo kolem 55 %.“ Charakterem se práce duly řadí mezi pomáhající nezdravotnické profese. Duly procházejí speciálním vzděláváním pro duly. Duly České asociace dul prošly ročním kurzem pro duly, na který navazuje praxe pod vedením konzultantky a závěrečná certifikační zkouška. Duly doplňují činnost porodních asistentek, lékařů a zdravotních sester. „Je třeba rozlišovat mezi dulou a porodní asistentkou.“, říká certifikovaná dula a ředitelka České asociace dul Vlasta Jirásková. „Obě pracují se ženami v období přivádění dětí na svět, a přestože se v některých aspektech může jejich práce překrývat, mají odlišné kompetence. Zásadní rozdíl je v tom, že dula na rozdíl od porodní asistentky neposkytuje zdravotní péči. Zeně a jejímu partnerovi poskytuje informační, psychickou a praktickou podporu.“ Duly doprovázejí prvorodičky i vícerodičky jak při porodech normálních, tedy přirozených bez zdravotnických zásahů, tak medikovaných, včetně plánovaných císařských řezů. Na duly se obracejí ženy bez partnera i ženy žijící v partnerství. Dula bývá užitečnou oporou i pro otce dítěte. V České republice duly působí od roku 2001, kdy byla založena Česká asociace dul (ČAD). Té se v ČR podařilo pro práci dul postupně vytvořit prostor. Česká asociace dul od počátku vzdělává a sdružuje duly a zájemkyním na ně předává kontakty. Od roku 2016 pořádá i kurzy pro poporodní duly. Při své práci duly České asociace dul vycházejí z doporučení podložených vědeckými důkazy. Ženám předávají kvalitní informace a podklady. „Klientky povzbuzujeme k samostatnému rozhodování. V žádném případě za ně nerozhodujeme“, říká Ivana Weissová, certifikovaná dula ČAD a členka výboru. „Respektujeme přání žen a jsme připraveny je doprovodit při jakémkoliv způsobu porodu.“ Profesionální duly jsou vázány etickým kodexem. „Pokud by klientka nebo zdravotníci měli nějaké výhrady k práci konkrétní duly, můžou se obrátit na asociaci a případem se bude zabývat naše etická komise“, dodává Ivana Weissová. „Je důležité, aby měly duly možnost procházet supervizí. Proto supervize i další rozšiřující vzdělávání pravidelně organizujeme“, doplňuje Vlasta Jirásková.   Kontakty: Vlasta Jirásková, 602 747 065, vlasta.jirasková@duly.cz Ivana Weissová, 602 394 238, ivcaw@volny.cz Monika Kašparová, 721 731 609, monika.kasparova@gmail.com   Česká asociace dul 20. března 2019

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz