Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - sociální oblast
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

V Kambodži úspěšně pokračuje projekt ČRA vedoucí ke snížení novorozenecké úmrtnosti

9.2.2021
PRAHA [Česká rozvojová agentura]
Autor: Filip Šebek

V úterý 9. února byla Národní pediatrické nemocnici v Phnompenhu předána další část zdravotnického vybavení. Slavnostní předání, jehož se osobně účastnili ministr zdravotnictví Kambodže Mam Bunhenga či Štěpán Vojnár, chargé d´affaires, a.i. z Velvyslanectví ČR v Phnompenhu, je součástí projektu zaměřeného na zkvalitnění zdejšího oddělení neonatologie. Vybavení dodané českou stranou, které zahrnuje výukové modely, trenažéry či resuscitační systém, bude sloužit pro nácvik vedení porodu a zvládání porodních či adaptačních komplikací. Tyto pomůcky pomohou při výuce zdravotníků v oblasti porodnictví a péče o novorozence a stanou se součástí nového vzdělávacího centra neonatologie.

Hlavním pilířem kambodžského zdravotnictví ve všech oborech je nejvyšší stupeň nemocnic tzv. National Hospitals, kde je snaha o koncentraci nejtěžších případů. V případě neonatologie působí v Phnompenhu čtyři nemocnice včetně Národní pediatrické nemocnici (National Pediatric Hospital – NPH), která však nemá vlastní porodnici. „Pacienti jsou sem sváženi z okolních oblastí a z jiných nemocnic, které nedokážou poskytnout celý rozsah péče o nedonošené a vážně nemocné novorozence. Transport nemocných novorozenců se realizuje nejen pomocí sanitních vozů, ale často svépomocí rodin pacientů. Není neobvyklé, že otec po porodu matky v okresní či provinční porodnici přiváží nemocného novorozence vozem taxi či jinými zde dostupnými dopravními prostředky. Dodávky zdravotnického vybavení jsou proto pro tuto nemocnici velmi důležité,“ říká Lucie Chudá z Velvyslanectví ČR v Phnompenhu a dodává: „Díky projektu a zvýšené odbornosti místního personálu se na NPH obracejí nejen provinční nemocnice či univerzity zajímající se o praktické vyškolení lékařů, ale získává i větší důvěru veřejnosti. Vybavení dodané českým projektem bude NPH využito i ke zvyšování kapacit jak odborného personálu NPH, tak i provinčních lékařů, kteří by měli být díky trenažérům vyškoleni v základní péči o vážně nemocné novorozence a jejich stabilizaci v případě převozu do národní nemocnice. NPH jedná s WHO a Ministerstvem zdravotnictví Kambodže o zavedení celostátních neonatologických metodik, na jejichž revizi se podíleli v rámci projektu čeští odborníci. Díky této synergii tak know-how předávané českými odborníky pomůže ke zlepšení neonatologie ve velké části země.“

V rámci projektu Rozvoj oddělení neonatologie v rámci Národní pediatrické nemocnice bylo loni prostřednictvím ČRA dodáno nemocnici 31 zdravotnických přístrojů, zahrnující mimo jiné fototerapeutické lampy, monitory životních funkcí, výhřevná lůžka, ventilátory pro mechanickou ventilaci novorozenců a neonatologické inkubátory v celkové hodnotě 7 900 000 Kč. Současná dodávka obsahuje pomůcky pro zajištění výuky pracovníků v perinatologii. Vybavení bude sloužit pro nácvik vedení porodu a zvládání porodních komplikací, dále pro nácvik zajištění novorozence bezprostředně po porodu, včetně zvládání adaptačních komplikací, jako jsou např. intubace či resuscitace. Vzhledem ke komplikacím, které se u pacientek nejčastěji vyskytují, je sestava výukových pomůcek doplněna o model kojence pro potřeby nácviku kompletní resuscitace a zajištění intenzivní péče. Vedle výukových modelů pro demonstraci porodu či pro nácvik kojenecké kardio-pulmonální resuscitace byly dodány i trenažéry intubace a nápichové trenažéry. Součástí dodávky je také pneumatický resuscitační systém.

„S ohledem na pandemii Covid-19 a na nemožnost českých realizátorů projektu dostat se osobně do Kambodži bylo nutno zajistit ke všem vzdělávacím trenažérům podrobné video manuály v anglickém jazyce a online školení. V rámci projektu bude i v několika následujících měsících k dispozici expert pro online poradenství v případě dalšího proškolování. Navíc byl v souvislosti s proškolením klíčových pracovníků nemocnice ke každé položce zpracován podrobný video průvodce v anglickém jazyce, v němž je názorně předvedeno, jak se figurína zprovozní, k čemu slouží a jak se na ní školí další osoby. Také je u každé položky uvedeno, jak se případně vymění náhradní díly. Některé tréninkové pomůcky jsou i díky podpoře ve formě tabletu plně mobilní a v budoucnu tak v NPH vznikne certifikovaná školící jednotka, která bude jezdit školit po provinčních nemocnicích,“ vysvětluje Barbora Žáčková z České rozvojové agentury, která má projekty v Kambodži na starosti.

Podpora z české strany bude i v následujícím období založena především na podpoře vzdělávání lékařů a sester, konzultaci provozních opatření a postupů, dodávce zdravotnických technologií a pomoci s organizací pravidelného servisu, údržby a metrologických aktivit. Lepší péče přispěje ke snížení novorozenecké úmrtnosti a zlepšení zdravotního stavu novorozenců. Součástí přirozeně navazujících aktivit ČRA v sektoru zdravotnictví v Kambodži je i zavedení oboru biomedicínského inženýrství, o kterém si můžete přečíst zde a z něhož bude mimo jiné profitovat i Národní pediatrická nemocnice.

V souvislosti s pandemií Covid-19 byly také 9. února předány zdravotníkům Národní pediatrické nemocnici v Phnompenhu prostředky osobní ochrany a vybrané zdravotnické vybavení pro péči o infekční pacienty. Tento projekt v gesci Ministerstva zahraničních věcí ČR s názvem Posílení připravenosti a kapacit kambodžských veřejných zdravotnických zařízení ke zvládnutí pandemie Covid-19 byl podpořen v rámci oficiálního programu Humanitární pomoci České republiky.

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz