Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - sociální oblast
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

V Bosně a Hercegovině pomáhá projekt ČRA chránit nejzranitelnější skupiny obyvatelstva

16.2.2021
PRAHA [Česká rozvojová agentura]
Autor: Filip Šebek

Systém státního sociálního zabezpečení je v Bosně a Hercegovině stále nedostatečný a sociální a občanské nevládní organizace jsou pro poskytování sociálních služeb klíčové. Zhoršující se ekonomická situace ohrožuje existenci a nezávislost především vyčleněným skupinám. Jde zejména o ženy – často oběti domácího násilí, romskou menšinu, lidi žijící se zdravotním postižením, sexuální menšiny či ohrožené děti. Právě těmto skupinám ohrožených obyvatel se věnuje sedm místních nevládních organizací podpořených v rámci projektu ČRA, jež je realizován organizací CARE.

Tříletý projekt s názvem Lepší sociální ochrana skrze posílení kapacit neziskových organizací v Bosně a Hercegovině skončil v závěru loňského roku a jeho hlavním cílem bylo přispět k posílení slabé sociální péče a sociální ochrany, jakož i přístupu k právům a sociálnímu začlenění marginalizovaných a nejvíce zranitelných skupin obyvatelstva. Špatná ekonomická situace a vysoká nezaměstnanost v zemi způsobují zvětšující se nestabilitu systému sociálního zabezpečení. To značně ovlivňuje sociálně-ekonomickou situaci občanů, zejména těch nejzranitelnějších skupin. Státní a nestátní poskytovatelé služeb mají nedostatečné kapacity a nedostatečné financování.

„Občanská společnost hraje klíčovou roli v rozvoji státu, protože poskytuje lidem, i těm nejzranitelnějším, možnost aktivně hájit svá práva a být slyšet na nejvyšších úrovních. Zároveň vytváří důležitou rovnováhu k veřejné správě a kontrolu nad veřejnými zdroji. Sedm místních organizací se díky tomuto projektu staly finančně nezávislejší, profesionálnějšími poskytovateli sociálních služeb a silnějšími partnery pro vládní instituce. Partnerský přístup umožnil vznik jedinečných kontaktů mezi bosenskými a českými neziskovými organizacemi, které jistě vydrží i v budoucnu,“ říká manažerka projektu Anna Vodičková z CARE Česká republika.

Jednou z podpořených neziskovek je organizace Otaharin, která má za cíl začlenit romské děti a mladé Romy do bosenské společnosti. „Přístup Otaharin je velmi komplexní, funguje v několika rovinách. Pracovníci organizace hodně interagují s romskými rodiči, snaží se jim vysvětlit, jak důležité je vzdělání dětí a plnohodnotný program, který děti rozvíjí. Za tímto účelem organizace také provozuje kluby a denní centra, kde si děti mohou hrát a najít si cestu k vlastním zájmům. Mnoho těchto dětí pochází z chudých rodin. Proto denní centra Otaharin nabízejí například i teplou večeři. Ta pro romské děti zdaleka nemusí být samozřejmostí,“ vysvětluje mladý dobrovolník Martin Ocknecht, který se do Otaharinu vydal na dvouměsíční stáž s humanitární organizací CARE Česká republika.

Další z podpořených neziskových organizací je Nešto Više, sídlící v nádherném historickém městě Mostar, kde ale etnický konflikt zanechal ve společnosti hluboké stopy. Organizace Nešto Više zde koupila pozemek, na němž založila zahradu se skleníky na pěstování zeleniny a ovoce. Praktikuje se zde ekologická forma zemědělství, která spočívá v co nejmenším zasahování do přírody. Nepoužívají zde žádná chemická hnojiva a na zalévání využívají dešťovou vodu, kterou rozvádí v dlouhých hadicích po celém pozemku. Chovají zde včely a je zde i ovocný sad. „Mimo produkci potravin je cílem projektu také propagace samotné myšlenky alternativních přístupů. Na farmě běží programy, které pomáhají pochopit dětem i široké veřejnosti, proč je ekologické zemědělství tak důležité. Návštěvníci si mohou některé metody sami vyzkoušet a lépe si tak najdou cestu k novému směru. Spousta Bosňanů totiž o ekologickém zemědělství ještě nikdy ani neslyšela,“ přibližuje Moana Ungrová, která zde strávila jako dobrovolnice dvouměsíční stáž. Organizace Nešto Više pomáhá nejrůznějším menšinovým skupinám obyvatelstva, od vozíčkáře po etnické menšiny. Na zahradě pracují především lidé s mentálním a fyzickým postižením.

„Sociální služby a pomoc společensky znevýhodněným a marginalizovaným skupinám velmi často poskytují v Bosně a Hercegovině nestátní neziskové organizace, které v mnohých ohledech suplují roli státu či vykonávají funkci, kterou stát není schopen či ochoten zajistit. Budováním kapacit a rozšiřováním technických znalostí příslušných neziskových organizací podporujeme také zvyšování kvality služeb, které příslušné organizace poskytují, posilujeme jejich profesionalizaci, dovednosti a kompetence. K dosažení strukturální změny a zajištění udržitelného rozvoje sociální ochrany na celostátní úrovni je třeba neustálé aktivní zapojení těchto organizací do tvorby a implementace relevantních politik a budování spolupráce se zástupci státní správy na místní, regionální i národní úrovni. Organizace CARE má v řešení této problematiky značné zkušenosti, což se projevilo i při realizaci tohoto úspěšného projektu,“ říká Sara Miličić, která má v České rozvojové agentuře projekty v Bosně a Hercegovině na starosti.

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz