Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - sociální oblast
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Co ovlivňuje sociální podnikání ve střední Evropě?

26.4.2021
PRAHA [Fakulta humanitních studií UK]
Autor: Filip Poštulka, tel: 724 104 295

Publikace vychází v rámci rozsáhlého mezinárodního projektu společnosti EMES. Její výstupy mají evropský i světový dopad. Knihu uvádí na trh nakladatelství Routledge.

Rozsáhlý mezinárodní projekt International Comparative Social Enterprise Models (ICSEM) probíhal v rozmezí let 2013 až 2017 a bylo do něj zapojeno více než padesát zemí světa.

Výzkum českých vědkyň
Marie Dohnalová a Kateřina Legnerová, vyučující studijního programu Studia občanské společnosti FHS, v knize publikovaly dvě kapitoly, které vycházejí z jejich výzkumné práce. Jde o kapitoly: Social Enterprise in the Czech Republic: Heritage and New Developments (Sociální podnikání v České republice: historie a současný vývoj)a The Influence of Historical and Institutional Legacies on Present-day Social Enterprises in CEE Countries: Lessons from Poland, Hungary, the Czech Republic and Croatia (Vliv historického a institucionálního dědictví na současné sociální podnikání v zemích Střední a Východní Evropy: Zkušenosti z Polska, Maďarka, České republiky a Chorvatska). „Kapitoly shrnují historii a současný stav sociálního podnikání v České republice a v jiných postkomunistických zemích. Tradici solidarity, organizací vzájemné pomoci, nadací a družstev v těchto zemích přerušilo období socialismu. Po roce 1989 se tvoří základy pro vznik současných sociálních podniků,“ zdůrazňují autorky Marie Dohnalová a Kateřina Legnerová.

Nejde o definici, podstatné jsou souvislosti
Ústředním tématem mnoha publikací, které se tématu sociálního podnikání věnovaly v posledních dvou desetiletích, bylo hledání jeho širší definice. Přístup projektu ISCEM, jehož výzkum kniha odráží, je však odlišný. Ukazuje, že oblasti sociálního podnikání by prospělo, spíše než hledání obecné definice, zachycení fenoménu sociálního podnikání v jeho místních a národních souvislostech. Kniha může sloužit jako klíčový zdroj informací pro učitele, výzkumníky, studenty, odborníky ale i pro politiky a novináře, tedy všechny, kteří chtějí porozumět fenoménu sociálního podnikání v oblasti Střední Evropy.

O autorkách: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc., na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy (FHS UK) založila magisterský a doktorský program zaměřený na občanský sektor a občanskou společnost. Je přední českou odbornicí na téma sociálního podnikání a sociální ekonomiky. Vedla mnoho výzkumných projektů na toto téma, spolupracuje s Vysokou školou ekonomickou v Praze. Vydala více než deset knih o sociální ekonomice a sociálním podnikání.
Ing. Kateřina Legnerová, M.Sc., MBA, Ph.D.,vyučuje na studijním programu Studia občanské společnosti FHS UK, zároveň působí na katedře personalistiky na Fakultě podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. Podílí se na výzkumu sociálních témat, jako je zaměstnávání konkrétních skupin zaměstnanců. Vydala knihy o řízení lidských zdrojů a o sociálním podnikání.

O programu Studia občanské společnosti FHS UK: Cílem studijního programu je připravit odborníky na problematiku občanské společnosti a neziskového sektoru. Program, který je jediný svého druhu v České republice, je oborově zaměřen zejména na sociologii, ale vychází také z poznatků politologie, ekonomie, filosofie či antropologie. Absolvent najde uplatnění v organizacích občanské společnosti, ale i v komerčním a veřejném sektoru v pozici výzkumníka, manažera nebo konzultanta se zaměřením na občanskou společnost, sociální podnikání, dobrovolnictví, dárcovství či filantropii a společenskou odpovědnost.


DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz