Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - sociální oblast
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Kampaň ,,Česko svítí modře" 2023

2.4.2023
[Naděje pro autismus]
Autor: nadejeproautismus@seznam.cz

„Motto X. ročníku osvětové kampaně: „POZNÁNÍ - POCHOPENÍ - PŘIJETÍ“ symbolizuje
milníky cesty od počátečního odmítání jakékoliv odlišnosti. Tuto jsme schopni akceptovat až díky POZNÁNÍ, které nám pomáhá POCHOPIT a posléze také PŘIJMOUT jinakost lidí na spektru autismu. Autismus ovlivňuje více či méně životy více než 250 000 obyvatel České republiky, zasahuje však do životů celých rodin.

Téma kampaně: Průkaz osoby s PAS a Komunikační soubor jako prostředky k zajištění odpovídajícího přístupu k lidem na spektru autismu. Slouží k poznání a pomáhají pochopit jinakost. Cílem jejich vzniku bylo změnit přístup odborné veřejnosti a profesí, které v rámci své působnosti komunikují s lidmi na spektru autismu a jejich rodinami, či doprovodem. Pomoci ke zlepšení vzájemného porozumění. Šíření povědomí o podstatě autismu a výchozích pravidel přístupu k lidem s PAS uložilo Usnesení vlády ČR 101 z roku 2016 dotčeným rezortům - ministerstvu práce a sociálních věcí, školství, mládeže a tělovýchovy, vnitra a zdravotnictví na základě Podnětu ke zlepšení situace osob s PAS a jejich rodin. https://www.vlada.cz/…55/

Záštitu nad kampaní převzal arcibiskup pražský Mons. Jan Graubner se slovy: „Velikost našeho srdce se ukazuje pozorností k přehlíženým.“

Kampaň "Česko svítí modře" startuje 2. dubna, který OSN vyhlásila roku 2007 jako Světový den zvýšení povědomí o autismu a většina významných budov světa se rozzáří v noci na 3. dubna modře a potrvá celý měsíc.

"Svítit modře" lze různými způsoby, nejen nasvícením budovy. Podporu a solidaritu s lidmi na spektru můžete vyjádřit šířením povědomí o autismu, sdílením informací, modrým prvkem oblečení, společenskou událostí.


„Největším projevem podpory lidem na spektru však bude Váš respektující a tolerantní přístup k lidem ve Vašem okolí“ uvádí koordinátorka kampaně Marta Pečeňová.

Partnerem kampaně je společnost Rozsvítíme svět.cz. Pomáhá zájemcům s modrým nasvícením budov. Více: https://www.rozsvitimesvet.cz/led-osvetleni-cesko-sviti-modre/


Děkujeme všem za účast v kampani "Česko svítí modře" 2023, děkujeme za projev respektu k lidem na spektru a všem, kdo jsou jim nápomocni na cestě životem.Platforma Naděje pro Autismus - prostor pro sdílení, objevování, nacházení a vytváření podmínek pro důstojný život osob s autismem v České republice. www.nadejeproautismus.com
Organizuje celorepublikovou osvětou kampaň "Česko svítí modře" pravidelně od roku 2014. Kampaň trvá celý měsíc, počínaje 2. dubnem, který OSN v roce 2007 vyhlásila jako Světový den zvýšení povědomí o autismu (WAAD). Cílem kampaně je zvýšení povědomí společnosti o podstatě autismu a života s ním. „Česko svítí modře“ nabízí prostor pořadatelům akcí, se vztahem k WAAD nebo autismu, realizovaných v uvedeném období, vzájemné inspiraci a sdílení.

Proč modrá barva? Je symbolem komunikace – jedné ze tří oblastí, které jsou pro lidi na spektru autismu problematické a pro vzájemné porozumění zcela zásadní. Svoje sympatie a účast můžete vyjádřit modrým laděním oblečení nebo jeho doplňku, účastí na některé z akcí, modrým nasvícením objektu.


Poruchy autistického spektra (PAS) – lidově autismus - postihují dle světových epidemiologických průzkumů až 2,7 % populace.

V naší zemi žije více než 250 000 občanů s některou z forem autismu, kam řadíme dětský autismus, Rettův syndrom, atypický autismus, Aspergerův syndrom, dezintegrační poruchu.

Autismus však zasahuje do života dalších až na 500 000 jejich nejbližších.

Poruchy autistického spektra zasahují do oblasti vnímání, představivosti a sociální komunikace. V 70% je k autismu přidruženo jiné postižení. Lidé s PAS dokážou s adekvátní podporou žít plnohodnotný život a obohatit společnost svým jedinečným, originálním vnímáním světa.

Komunikační soubor a Průkaz osoby s PAS viz MZCR: https://www.mzcr.cz/komunikacni-soubor-pro-osoby-s-poruchou-autistickeho-spektra/

Kampaň „Česko svítí modře“ nás vyzývá k tomu, abychom rozsvítili modrá světla v noci ze dne 2. na 3. dubna ve svých domovech, zaměstnáních, či významných budovách. V předchozích ročnících byly nasvíceny: budova Úřadu vlády, budovy: ministerstev pro místní rozvoj, financí, práce a sociálních věcí, zdravotnictví, některých krajských úřadů, Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, historických objektů jako Velehrad, Olomoucká radnice, kostely a další. Již tradičně bude modře nasvícena například administrativní budova ČEZ Distribuce v Děčíně, malá vodní elektrárna Hučák v Hradci Králové, vstupní budova jaderné elektrárny Dukovany, budova Úřadu vlády, Ústředí VZP ČR. Výčet nejrůznějších akcí napříč republikou v průběhu celého dubna je rozsáhlý. Patří k nim výstavy, koncerty, besedy, odborné konference, přednášky, workshopy, sportovní akce, divadelní představení, benefiční akce, pochody v modrém, projekce. Akce pořádají spolky, školská zařízení, podniky i jednotlivci.


DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz