Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - regionální rozvoj
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Na celou plochu střechy průmyslové haly v CTParku Prague North byla pou-žita zelená ocel

20.4.2023
Praha [CTP]
Autor: Pavlína Křivancová, tel: 776100009

CTP, největší developer v České republice zaměřený na udržitelnou výstavbu průmyslově-logistických nemovi-tostí, ve svém CTParku Prague North poblíž Prahy buduje jedny z nejudržitelnějších hal na světě. Jedním z prvků, které přispívají k uhlíkové neutralitě hal, je použití trapézových plechů ze „zelené“ oceli XCarb vyrobe-ných společností Arcelor Mittal na celou plochu střechy haly s označením D8.7B o celkové rozloze 32 tisíc m2. Díky tomu došlo k úspoře 835 tun CO2, což se rovná ekvivalentu jako kdyby 348 lidí žilo bez automobilu po dobu 1 roku.

Zelená ocel XCarb je dekarbonizovaný nízkouhlíkový produkt, na jehož výrobu se využívají primárně obnovitel-né zdroje a minimalizuje se spotřeba fosilních paliv. V praxi to znamená, že se redukuje vznik CO2. Cílem Arce-lor Mittal je přejít 100% na využití obnovitelných zdrojů při výrobě XCarb green steel. Konkrétně v případě haly D8.7B došlo díky využití tohoto ekologicky přívětivého materiálu k úspoře 835 tun CO2 při výrobě trapézových plechů na kompletní zastřešení celé haly o rozloze 32 tisíc m2.

„Udržitelnost řešíme komplexně a dlouhodobě usilujeme o uhlíkovou neutralitu, proto si naše dodavatele vybí-ráme podle jejich odpovědnosti k životnímu prostředí, a proto se u materiálů ptáme na environmentální prohlá-šení o produktech (EPD), abychom se přesvědčili o původu. Strategie nákupů materiálů jde ruku v ruce i s certifi-kací BREEAM New Construction, která použité materiály zohledňuje v rámci Analýzy životního cyklu (LCA),“ vy-světluje Gabriela Povýšilová, ESG manažerka CTP pro Českou republiku.

Environmentální prohlášení o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) informuje o dopadu výrob-ku či služby na životní prostředí během jejich životního cyklu, od vzniku až po likvidaci. Deklarace obsahuje informace o materiálovém složení produktu a o spotřebě surovin a energie v jednotlivých fázích životního cyklu produktu, například produkce odpadů, vliv na změnu klimatu, eutrofizace, rozrušování ozonové vrstvy atd. Tyto informace se zjišťují metodou Analýzy životního cyklu (LCA), tu zohledňuje také certifikace BREEM New Con-struction. EPD ověřuje, že výrobce je ve shodě s požadavky normy EN ISO 14025 a dalších souvisejících doku-mentů.

CTPark Prague North patří mezi nejšetrnější průmyslově-logistické parky v republice. Developer při budování nových hal cílí na dosažení nulové uhlíkové stopy. Budova D8.7B aspiruje na nejvyšší certifikaci BREEAM New Construction Outstanding. Udržitelné prvky lze najít ve všech fázích výstavby. Byly používány recyklované mate-riály, jako například kamenivo či materiály s certifikací FSC a EPD, jako XCarb ocel na střechu. Při výstavbě byl přítomen biologický dozor a probíhala ochrana živočichů. Hala D8.7B bude po svém dokončení disponovat moderními automatizovanými LED svítidly, energeticky úspornými zařízeními, nízkoemisními zdroji topení, exte-riérovými roletami, střešními fotovoltaickými panely či nádrží na dešťovou vodu pro splachování. Dále bude budova vynikat svou jedinečnou zelenou fasádou. V okolí je plánovaná bohatá výsadba lučních květin a stromů, retenční nádrž s využitím pro život místních vodních živočišných druhů a nebudou chybět broukoviště, ještěr-koviště nebo UV fólie na oknech bránící nárazu ptáků.


DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz