Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - regionální rozvoj
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ KLÁŠTERCE NAD OHŘÍ PROJDE ZÁSADNÍ ZMĚNOU

23.1.2024
Ústí nad Labem [meneodpadu.cz ]
Autor: Filip Poštulka, tel: 724104295

Spuštění nynější fáze třídění kuchyňských odpadů v Klášterci je zásadním krokem odpadového hospodářství města. Úspěšné třídění odpadů z kuchyně je totiž nejjednodušším způsobem, jak podstatně zvýšit míru třídění a zásadně snížit objem směsného komunálního odpadu. Vyplývá to z analýz, které v tuzemských městech a obcích probíhají pod vedením výzkumníků ze společnosti JRK. Nádoby na směsný komunální odpad totiž, dle zjištění analýz, obsahují přes třetinu biologicky rozložitelného odpadu. Z nich velkou část tvoří právě kuchyňské odpady. Nový projekt, díky kterému se tyto odpady vytřídí, tak přinese úspory v odpadovém hospodářství Klášterce. Loni, během první fáze projektu, bylo vytříděno přes dvacet tun kuchyňského odpadu. Komplexním partnerem při proměně odpadového hospodářství města je společnost JRK.

Jeden z největších projektů v Česku

Nynější druhá fáze zavádění tříděné kuchyňských odpadů zahrne dalších více než 900 domácností v bytových domech. Celkem tak bude v Klášterci třídit odpad z kuchyně téměř 2000 domácností! David Kodytek, místostarosta Klášterce nad Ohří k tomu říká: „Věříme, že se nový přístup k třídění kuchyňských odpadů promítne do vyšší efektivity nakládání s odpady a zároveň díky tomu město vyjde vstříc náročným požadavkům nového zákona o odpadech. Předpokládáme totiž, ve městě díky třídění zbytků z kuchyně klesne množství odpadů mířících na skládky.“

Jak třídění funguje?

Nejdříve v Klášterci proběhla informační kampaň zaměřená na občany, aby věděli, proč se vyplatí kuchyňský odpad třídit, a co se s ním bude dít. Poté zapojené domácnosti získaly sety na třídění kuchyňských odpadů, díky kterým mohou třídit přímo v kuchyni. V nynější fázi se jich rozdalo přes devět set.

Odpad, který přináší peníze
Samotný odpad z kuchyně se pak sváží jednou týdně do bioplynové stanice Ahníkov, kde se odpad promění na energii. Ta poté směřuje do distribuční soustavy, zatímco teplo se využívá pro spotřebu bioplynové stanice. Biologicky rozložitelný odpad nabízí obrovský potenciál, který může moderní kompostárna skvěle zužitkovat. Kromě toho, že město výhledově ušetří za skládkovací poplatky, tak získá i další zdroj příjmů díky zužitkování kuchyňských odpadů v bioplynové stanici. Podstatnou roli v rámci projektu hraje podpora kraje – projekt byl totiž podpořen Ústeckým krajem (www.kr-ustecky.cz) v rámci Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v kraji na období 2017 až 2025. Jde o podporu z dotačního titulu č. 5: Oddělený sběr biologicky rozložitelných komunálních odpadů. Město obdrží dotaci až do výše 70 % na úhradu nákladů spojených s nákupem košíků, sáčků, tiskovin a dalších věcí. Komplexním partnerem města při proměně odpadového hospodářství je společnost JRK Česká republika.

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz