Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - lidská práva
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > komentáře
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Prohlášení organizátorů festivalu Queer Pride v Táboře k nezákonným požadavkům městského úřadu v Táboře

30. 5. 2009 - Petra Podlahová & Eva Kubešová , Queer Pride Parade

Prohlášení organizačního výboru průvodu a festivalu Queer Pride v Táboře k nezákonným požadavkům městského úřadu v Táboře v souvislosti s přípravou shromáždění občanů na oslavu queer komunity a základních lidských práv.

Dle Listiny základních práv a svobod nesmí být shromáždění podmíněno povolením orgánu veřejné správy. Organizační výbor průvodu a festivalu Queer Pride v Táboře s ohledem na povinnost vyplývající ze zákona tedy ohlásil konání shromáždění na městském úřadě v Táboře (dále jen „MÚ“). Jelikož do tří dnů MÚ na toto ohlášení nereagoval zákazem shromáždění, akci je nutno považovat za řádně nahlášenou a tedy v dikci těch, kteří problematice nerozumějí, za „povolenou“.

Akci jsme se všemi náležitostmi řádně nahlásili již 14. ledna 2009 a od té doby aktivně jednáme s vedením radnice MÚ a dalšími útvary (s odborem dopravy, odborem vnitřních věcí, odborem správy majetku města, policií a dalšími) ohledně optimálního zajištění průběhu průvodu a festivalu.

Bohužel v průběhu příprav jsme se setkali s velice nekonstruktivním přístupem některých zaměstnanců Tábora a dokonce nám byly kladeny podmínky pro konání akce, pro které MÚ nemá oporu v zákoně. Z komunikace mezi svolavateli akce a zástupci MÚ jasně vyplývá, že po organizátorech byly vyžadovány následující nezákonné podmínky pro „povolení akce“:
1. pojištění shromáždění
2. podání žádosti o zvláštní užívání komunikace, spolu se souhlasem Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, souhlasem Policie ČR DI a zajištěním a uhrazením dopravního značení po trase PFQPT

Oprávněnost těchto požadavků jsme konzultovali s nezávislými právníky (jednu z právních pomocí poskytuje Iuridicum Remedium, o.s.) a byli jsme od nich ujištěni, že jednání MÚ nemá oporu v zákoně, ba naopak je protizákonné a dokonce protiústavní.

Od požadavku na pojištění shromáždění po našich opakovaných upozorněních zástupci MÚ upustili.

Nadále ovšem trvá vyjednávání ohledně vyřešení dopravních uzavírek a objížděk, přestože právníci organizátorům akce opakovaně potvrdili, že shromáždění (včetně shromáždění formou průvodu) není zvláštním užíváním komunikace.

Vedením radnice jsme byli upozorněni, že v případě, že nepožádáme o zvláštní užívání komunikace, MÚ, správa silnic ani policie nepřistoupí k omezení dopravy v místech nahlášeného shromáždění. Zároveň jsme byli upozorněni, že pokud budou účastníci průvodu omezovat dopravní provoz, ačkoliv průvod po ulici jinak pořádat nejde, přistoupí policie na základě pokynu zástupce MÚ k rozpuštění shromáždění.

Dle našich právních poradců tak táborský městský úřad pokračuje ve svém pokusu omezovat svobodu shromažďovací, jelikož rozpustit oznámené shromáždění je možné pouze z důvodů uvedených v § 10 odst. 1 shromažďovacího zákona.

MÚ nás jako organizátory akce staví do velice složité situace – máme uplatňovat svá práva a nepodvolit se zvůli úředníků plněním jejich požadavků, které nemají žádnou oporu v zákoně, ale tím případně riskovat, že by mohla být ohroženo samo konání průvodu, bezpečnost účastníků a omezena jejich základní práva? Proto jsme nuceni zažádat o omezení dopravy a uhradit částku ve výši několika desítek tisíc za použité dopravní značení.

Přestože jsme plně přesvědčeni, že tento požadavek městského úřadu v Táboře nemá oporu v zákoně a svolavatelé shromáždění nejsou povinni dopravní omezení zajišťovat, nechceme riskovat nezákonné rozpuštění a tím vystavit účastníky shromáždění možné úřední šikaně.

Je nutno ovšem podotknout, že jsme vysoce alarmováni výhružkami některých zástupců MÚ, kteří neustále argumentují „zákazem“ či „rozehnáním“ akce. Svolavatelé akce splnili všechny podmínky určené zákonem k tomu, aby se mohli 20. června 2009 sejít a projít městem s cílem oslavovat queer komunitu a ochranu lidských práv. Jsme proto nepříjemně překvapeni a zaskočeni na zjevným homofobním chováním některých představitelů města, kteří se cíleně již několik měsíců snaží znesnadnit organizaci této akce a narušují tak jedno ze základních práv obyvatel této země, a sice právo na shromáždění.

Ve chvíli, kdy městy v České republice bez omezení pochodují stovky a tisíce neonacistů, kteří šíří xenofobní, rasistické a extrémistické názory, jsme zaraženi situací, kdy někteří zvolení zástupci města Tábor soustavně oponují a ztěžují pořádání akce, které má za cíl úplný opak, tedy oslavu ochrany základních lidských práv a svobod, a zříkají se své odpovědnosti za ochranu účastníků shromáždění.

Petra Podlahová a Mgr. Eva Kubešová za organizační výbor průvodu a festivalu Queer Pride v Táboře (PFQPT)
http://www.queerprideparadetabor.cz
info@queerprideparadetabor.cz

Ostuda - 1. 6. 2009 - Nekyia

Co na tohle říct? Koukám, že některé radnice ani po 20 letech po převratu nepochopily, že demokracie neznamená "jen co se líbí mě, povolím", resp. že někde ani nemá co povolovat či zakazovat, protože lidská práva jsou nezadatelná. O Táboru si od teď myslím své.

ODPOVĚDĚT


Re:

Přesně tak - 25. 7. 2009 - Disident

Je to ostuda že buzeranti můžou vesele se ukazovat ve městě zatím co vlastenci patrioti ne.

ODPOVĚDĚT


Související odkazy
Queen Pride Parade Tábor

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz