Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - životní prostředí
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Místo odstranění závad na skládce se .A.S.A. snaží zastrašit obyvatele Vyskytné

8.6.2007
JIHLAVA [Arnika - Centrum pro podporu občanů / o. s. Zvony]
Autor: Marek Jehlička, tel: 606 727 942

Místo toho, aby společnost .A.S.A. přišla s návrhy, jak chce řešit neúnosnou situaci kolem své skládky a snažila se domluvit s nespokojenými občany Vyskytné, podala trestní oznámení na předsedkyni občanského sdružení Zvony 2007 Darinu Čermákovou, která na problém upozornila. Společnost se navíc domáhá tiskové opravy kvůli zprávě Arniky, která situaci obyvatel Vyskytné zveřejnila. Arnika trvá na všech tvrzeních, jež byla ve zprávě uvedena a shromáždila již dostatek důkazů. „.A.S.A. se snaží jen zastrašit lidi, přitom všechna zveřejněná obvinění jsou pravdivá a lze je snadno doložit,“ říká Jana Vitnerová ze sdružení Arnika, které obyvatelům Vyskytné pomáhá.

Trestním oznámením a žádostí o tiskovou opravu .A.S.A. reagovala na tiskovou zprávu Arniky ze 7. května letošního roku. Arnika v ní citovala předsedkyni sdružení Zvony 2007 Darinu Čermákovou, která upozorňovala na „poletující odpadky, odporný zápach a hejna hlodavců“, jež provázejí provoz blízké skládky. Firma tvrdí, že aktivity sdružení Zvony 2007 poškozují její dobré jméno. „Paní Čermáková pouze nahlas promluvila o nepříjemné zkušenosti lidí žijících v okolí skládky. Firma by měla raději své podnikání uvést do souladu se zákony. Občané rozhodně nemohou poškodit jméno firmy, o to se .A.S.A. svým chováním už postarala sama,“ dodala Vitnerová.

Vedle trestního oznámení nechala .A.S.A. roznést do schránek ve Vyskytné také leták nazvaný „Skládka ve Vyskytné – kde je pravda?“, v němž provozní ředitel firmy .A.S.A. Petr Morávek napadá paní Čermákovou za to, že na nepořádek u skládky veřejně upozornila. „Pokud se budou jednání díky vám protahovat, budete osobně zodpovědná za ztrátu peněz a zdražení svozu odpadů,“ napsal Morávek.

Že Darina Čermáková nekritizuje firmu .A.S.A. bezdůvodně, ale dokládají vyjádření dalších obyvatel. „Pro případné trestně právní řízení jsme již shromáždili výpovědi zhruba dvou desítek lidí, kteří jsou ochotni svědčit ve prospěch paní Čermákové, říká člen rady sdružení Zvony 2007 Lubomír Jonáš. „Nadále trváme na splnění požadavků naší petice, kterou v březnu letošního roku podepsalo téměř sedm stovek lidí. Koneckonců, kdyby tu lidi nepořádek firmy .A.S.A. neobtěžoval, určitě by jich tolik tuto petici nepodepsalo,“ shrnuje Jonáš.

Porušování zákonů společností .A.S.A. potvrdila také České inspekce životního prostředí, která v květnu odebrala vzorky vody unikající ze skládky u Vyskytné. „Při dozoru byl zjištěn odtok vod z drenážního potrubí, evidentně vybudovaného jako příslušenství provozu skládky. Vody měly vzhledem ke zjištěnému složení bezpochyby charakter vod, které mohou ohrozit jakost povrchových vod a jsou tedy vodami odpadními, k jejich vypouštění ovšem provozovatel skládky povolení nemá. Z tohoto důvodu inspekce zahájila správní řízení o uložení pokuty provozovateli skládky,“ stojí v protokolu inspekce.

Přílohy:

Vývoj situace kolem skládky společnosti .A.S.A.:

Nepořádek poblíž skládky společnosti .A.S.A. u Vyskytné znepříjemňuje život v jinak hezké obci uprostřed Vysočiny již několik let. Přestože si lidé stěžovali u vedení společnosti i úřadů, problémy nikdo nebral příliš vážně. Tedy až do doby, kdy se .A.S.A. rozhodla skládku rozšířit a provozovat ještě osm let.

„Do Vyskytné jezdím čtyři roky a těším se, až se sem s rodinou přestěhuji. Nepořádek kolem cesty a zápach mi ale vadí,“ říká Evžen Marek z Jihlavy. Na odpadky ulétávající ze špatně zabezpečené skládky na pole si stěžuje také soukromý zemědělec František Vácha. „Před sklizní musím celé pole projít a všechen nepořádek vysbírat, abych nepoškodil kombajn.“ Místní historik Ladislav Vilímek navštívil na podzim s profesorem olomoucké univerzity Jiřím Musilem archeologický unikát hornický hrádek. „Všude byl takový nepořádek, že jsem se před panem profesorem až styděl,“ říká. Vrásky na čele se dělají i obyvatelům Plander, jak potvrzuje tamní starosta Miroslav Lukáš. „Rozházené odpadky v obci i jejím okolí musíme několikrát ročně uklízet a likvidovat na vlastní náklady.“ V Plandrech přitom nemají z provozu skládky v sousední obci ani korunu.

Planderské trápí skládka také intenzivním zápachem, který sem díky převládajícím větrům proudí více než do samotné Vyskytné. „Stížnosti občanů na zápach registrujeme převážně v letních měsících,“ popisuje situaci Miroslav Lukáš. „Utrpěli jsme dokonce finanční ztrátu při prodeji stavební parcely na jižní straně obce, protože právě tam je zápach nejintenzivnější. Pozemek jednoduše nebylo možné prodat za tržní cenu,“ dodává starosta. Miroslav Matoušek z Plander potvrzuje, že zápach bývá nesnesitelný. „Skládku cítíme přímo u domu, ani k ní nemusíme chodit. Někdy není možné otevírat okna nebo sušit prádlo na zahradě.“

Ve Vyskytné mají problémy i s hlodavci, kteří se pohybují v okolí skládky. „Před čtyřmi lety jsme se pokoušeli zbavit myší na našem pozemku. Po roce marného snažení jsme objednali odbornou firmu Štork. Deratizátor nám sdělil, že hlodavci pocházejí právě ze skládky,“ vyprávějí manželé Doležálkovi z Vyskytné.

„Provoz skládky měl být v letošním roce ukončen a její těleso zrekultivováno. Kvůli tomu jsme v poslední době problémy do určité míry ignorovali – doufali jsme, že to všechno brzy skončí,“ vysvětluje člen rady sdružení Zvony 2007 Lubomír Jonáš. „V březnu ale .A.S.A. zveřejnila, že chce skládku rozšířit a vozit na ní odpadky dalších osm let. To nás vyděsilo. Proto jsme založili sdružení a sepsali petici,“ říká Jonáš.

.A.S.A. se zřejmě odporu občanů, kteří mohou výrazně zkomplikovat vydání povolení pro pokračování provozu skládky, zalekla, a začala roky přetrvávající problémy zčásti řešit. „Z lesa zmizela většina odpadků a zmírnil se i zápach ze skládky. Přesto ale není skládka stále pořádně zabezpečená proti ulétávání odpadků a kontaminovaná voda se podle našeho názoru vsakuje do půdy. Bojíme se navíc, že jakmile .A.S.A. získá povolení k dalšímu provozu, začnou jí být naše životy opět lhostejné a vše bude při starém,“ doplňuje Lubomír Jonáš.

Podle Jany Vitnerové z Arniky je další provoz skládky v rozporu s plánem odpadového hospodářství, který schválil Krajský úřad Kraje Vysočina. Proto by podle ní nemělo být k dalšímu skládkování vydáno povolení. „V roce 2010 by měla být podle plánu dokončena rekultivace skládky ve Vyskytné. Kapacita skládek v našem kraji je dostatečná, Vysočina další podobné zařízení vůbec nepotřebuje,“ dodává Vitnerová.

Snaha o perzekuci občanů není výjimečná

Podrážděné reakce provinilých firem na kritiku občanů nejsou ojedinělé. Paní Čermáková z Vyskytné na Jihlavsku tak není první, kdo má za svůj občanský postoj na krku trestní oznámení. Podobným způsobem loni napadla Mostecká uhelná společnost aktivisty občanského sdružení Kořeny, kteří usilují o zachování územních limitů těžby na Litvínovsku, a obvinila je z šíření poplašné zprávy. V loňském roce podala firma STAMP – ELZET z Pardubic trestní oznámení na jednatele Sdružení pro ekologii z Mikulovic za jeho výroky v médiích, týkající se nelegálního zavážení bývalé těžebny hlíny odpadem touto firmou.

Také Arnika, která v některých podobných případech poskytuje poškozeným občanům právní pomoc, se stává terčem trestních oznámení. V roce 2006 podala Spolchemie hned dvě oznámení na vedoucí kampaně Spolchemie – nebezpečná sousedka Hanu Kuncovou. Důvodem byla její kritika výstavby nového provozu a provádění nezávislého měření úniků rtuti v okolí továrny. V roce 2004 podalo Město Lysá nad Labem trestní oznámení v souvislosti s aktivitami Arniky proti únikům nebezpečných látek z komína spalovny komunálních odpadů společnosti Termizo.

Firmy používají trestních oznámení jako určité formy nátlaku a věří, že očernění lidé popotahovaní policií a úřady svých aktivit na ochranu životního prostředí zanechají. „Ve všech nám známých případech bylo nakonec trestní stíhání občanských aktivistů zastaveno. Policie vždy došla k závěru, že popsanými činy nedošlo k naplnění podstaty žádného trestného činu. Nevíme o tom, že by byl někdy nějaký zástupce občanského sdružení odsouzen za šíření poplašné zprávy nebo podobný trestný čin v souvislosti s ochranou životního prostředí,“ říká vedoucí Centra pro podporu občanů sdružení Arnika.

Tisková zpráva Arniky, na kterou .A.S.A. reagovala trestním oznámením a žádostí o tiskovou opravu:
http://www.arnika.org/tz.shtml?x=2001042

Fotografie skládky ve Vysktyné (březen 2007):
http://www.arnika.org/fotogalerie.shtml?restrict=category........&res_val=Skl%E1dka%20firmy%20.A.S.A.%20u%20Vyskytn%E9%20na%20Jihlavsku&exact=1

Text petice Vyskytenský Říp, aby bylo líp?:
http://www.arnika.org/petice/?x=2010004

Protokoly České inspekce životního prostředí:
https://aa.ecn.cz/img_upload/d81f2b50b6ddb7f097ba52526b6694c1/I_P_protokol_vody_07_03.pdf

Dopis, kterým se .A.S.A. domáhá tiskové opravy:
https://aa.ecn.cz/img_upload/d81f2b50b6ddb7f097ba52526b6694c1/Zve_ejn_n__odpov_di_ASA.pdf

Více informací o kauze skládky Vyskytná:
http://www.cepo.arnika.org/kauzy.shtml?x=2010026

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz