Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Technická podpora
[ econnect.ecn.cz > technická podpora > www ]
-

 O Econnectu

 Novinky

 Technická podpora Můj koutek Podpora (Nejčastěji kladené otázky) Změny a poruchy serverů Nahlášení závady

 Přehled služeb

 Ceník

 Objednávka služeb

 Reference

 Kontakty

Co je to WWW

WWW je zkratkou World Wide Web, což je informační systém, založený na hypertextovém modelu, který umožňuje propojovat různé související dokumenty v síti Internet. Pokud tedy dokument obsahuje nějaký výraz, který je vhodné blíže přiblížit, lze se přes něj odkázat například do encyklopedie, kde je vysvětlen.

WWW vzniklo na akademických sítích v potřebě prezentovat výsledky vědeckých prací, které nebylo možno realizovat pomocí služby e-mail. Nejdříve byla brána pouze jako doplněk e-mailu, ale postupem času se stala vedle e-mailu nejpoužívanější službou. A to hlavně v jednoduchosti tvorby stránek, velmi rychlé aktualizaci a také flexibilitě.

Zápis adresy

Adresa stránek je nejdůležitější věcí, která je potřeba při jejich prohlížení. Skládá se z několika částí:

protokol://jméno serveru/adresář/stránka

Protokol je pro WWW stránky vždy http, ale s prohlížečem můžete vcházet i do FTP serveru, kdy je ftp. Pokud však do adresy prohlížeče protokol nezadáte (tj. použijete adresu ve tvaru jméno serveru/adresář, použije se standardně protokol http.

Jméno serveru je adresa, například www.ecn.cz. Adresa může (ale nemusí) začínat znaky www, buď tam vůbec být nemusí (pouze ecn.cz) nebo tam je úplně jiného (například doprava.ecn.cz). Další pokračování adresy (/adresář/stránka) již také není povinné, může se použít pro rychlé zobrazení určité stránky, která je uložena v určeném adresáři.

Prohlížeče

Pro prohlížení WWW stránek se používají prohlížeče (browsery). Vznikly z nutnosti zobrazení WWW stránek a jejich první verze uměly pouze jednoduché formátování textu a zobrazení obrázků. S postupem času se prohlížeče vyvíjely do nynější podoby a s nimi se vyvíjel i standard jazyka HTML (programovací jazyk pro tvorbu WWW stránek). Většina prohlížečů se drží standardu nebo jeho podmnožiny a některé přidávají také své vlastní rozšíření. To bohužel vede k nekompatibilitě mezi prohlížeči a je možné, že některé stránky se ve Vašem prohlížeči zobrazí chybně nebo se nezobrazí vůbec.

Tento problém je markantní hlavně u prohlížeče firmy Microsoft, který je v poslední době nejrozšířenější a tak tvůrci stránek je tvoří pouze pro tento prohlížeč. Tento problém pocítí hlavně uživatelé kdysi nejrozšířenějšího prohlížeče Netscape Navigator, který používají hlavně uživatelé operačních systémů, pro které není dostupný Internet Explorer.

Textové prohlížeče

Textové prohlížeče byly určeny pro prohlížení WWW stránek v textovém režimu. Samozřejmě neumožňují zobrazovat grafiku, což je výhoda, protože nemusí často velmi objemnou grafiku stahovat ze serveru. V dnešní době se již téměř nepoužívají. Na následujícím obrázku vidíte jeden z českých portálů v původním českém prohlížeči links.

Grafické prohlížeče

Grafické prohlížeče vznikaly na univerzitách, když vznikla potřeba prezentovat graficky výsledky vědeckých prací. Jedním z prvních prohlížečů byl Mosaic, který vznikl v National Center for Supercomputing Applications (University of Illinois at Urbana-Champaign). Na jeho základech je postaven prohlížeč Internet Explorer firmy Microsoft a starší verze Netscape Navigatoru firmy Netscape. Nejnovější verze Netscape Navigatoru (6 a 6.1) již mají úplně nové zobrazovací jádro, které je založeno na volném projektu Mozilla. Další z používaných prohlížečů je Opera

Prohlížeč Netscape Navigator ve své době byl nejrozšířenějším prohlížečem, a to i přes to, že nebyl k mání zdarma. Zdarma byl uvolněn až po tom, co Microsoft uvedl svůj Internet Explorer a zabudoval ho do svého operačního systému Windows. Novější verze Navigatoru (od verze 4.0) v sobě zahrnují kromě WWW prohlížeče také e-mailový klient a intuitivní editor WWW stránek.

Prohlížeč Internet Explorer vznikl v době, kdy mu už nikdo nedával moc velkou šanci na uchycení. V průběhu dvou až tří let však převálcoval veškeré tehdejší prohlížeče a to hlavně díky masivní kampani firmy Microsoft a také zabudování do Windows. Jeho poslední verze se sice nedrží přesně normy HTML, ale tvůrcům stránek přidává mnoho možností, jak své stránky vizuálně vylepšit.

Posledním z rozšířenějších prohlížečů je Opera, která vznikla jako alternativní prohlížeč pro pomalejší počítače. Nyní se vyvíjí pro několik hlavních operačních systémů a je zcela zdarma. Její hlavní výhodou je nenáročnost a také velikost. Zajímavostí je také, že okna se otevírají uvnitř hlavního okna prohlížeče Opera.

Tajemné zkratky

WWW - World Wide Web

Jedná se o službu na Internetu, která zpřístupňuje informace v určité formátované podobě. Takto upravené informace pak nazýváme WWW stránky a můžeme zde nalézt informace v textové, grafické nebo i zvukové a video podobě. Stránky mohou dále využívat další možnosti, jako jsou různé databáze pro generování obsahu a různé pomocné programy, spuštěné na serveru, který stránky poskytuje, nebo přímo ve Vašem prohlížeči.

HTTP - HyperText Transfer Protocol

Tento protokol slouží k vlastnímu přenosu souborů služby WWW po síti Internet. V dnešní době jsou v provozu verze 1.0 a novější 1.1. Jsou založeny na protokolu request/response (požadavek -> odpověd). Klient (Váš prohlížeč) vyšle požadavek ve speciálním formátu (obsahuje verzi protokolu, adresu požadovaného dokumentu a další potřebné informace) a server odešle odpověď také ve formátu, který obsahuje vše potřebné. Pokud je požadavek splněn, obsahuje odpověď požadovaný dokument, jinak se vrací chybové hlášení, které Váš klient zobrazí.

HTML - HyperText Markup Language

HTML je značkovací jazyk, sloužící k tvorbě dokumentů pro WWW. Jedná se vlastně o soubor značek, které se vpisují do dokumentu. Tyto značky umožňují například tvorbu tabulek, číslovaných nebo i nečíslovaných seznamů a vkládání odkazů na další dokumenty, obrázků a dalších souborů do stránek. Pro tvůrce WWW stránek existují 3 úrovně programů pro tvorbu HTML dokumentů. První úroveň je pro uživatele, kteří se nechtějí učit jazyk HTML vůbec a pak mohou využít program typu FrontPage nebo Nescape Composer, kdy se stránky vytvářejí jako v běžném textovém procesoru (například Word). Pokročilejší uživatelé mohou využít specializované programy jako je HomeSite, ve kterém se mohou stránky tvořit podobně jako v předchozí kategorii nebo i vpisovat přímo HTML příkazy. Programy tohoto typu také poskytují vysoký uživatelský komfort pro zápis jednotlivých příkazů, jako jsou různí průvodci nebo i generátory kódu. Poslední možnost je využít jakýkoli textový editor, který umožňuje ukládat soubory jako obyčejný text. Tuto možnost využívají hlavně velmi pokročilí uživatelé, kteří chtějí mít nad svou stránkou plnou kontrolu.

O vývoj jazyka HTML se stará konsorcium W3C (World Wide Web Consorcium), které standarizuje jednotlivé prvky, dále vyvíjí CSS (viz. dále) a na jejich stránkách naleznete spoustu zajímavých a užitečných informací (pouze v angličtině).

CSS - Cascading Style Sheets

Toto je nejnovější rozšíření, v podstatě nadstavba, jazyka HTML, která umožňuje velmi jednoduchou změnu vzhledu stránek. Jsou to vlastně nadefinované parametry, jak jednotlivé komponenty stránek mají vypadat. Pro změnu vzhledu není tedy nutno přepisovat celou stránku, ale pouze předefinovat tyto parametry.

JavaScript

JavaScript je jednoduchý jazyk, sloužící k tvorbě jednoduchých aplikací, spouštěných přímo ve Vašem prohlížeči, pokud to samozřejmě podporuje. Umožňuje například tvůrcům stránek jednoduše testovat formuláře na vyplněná políčka nebo posunovat objekty po stránce. Tyto aplikace však mohou také uživatele obtěžovat například otevíráním nových oken prohlížeče. Lze však podporu pro JavaScript ve Vašem prohlížeči vypnout.

Java

Java je programovací jazyk, který vznikl z důvodu potřeby přenositelnosti aplikací mezi různými operačními systémy a architekturami počítačů. Lze tedy jeden program spustit na velmi rozličných počítačích, na kterých se bude vždy chovat stejně. Jazyk je podobný programovacímu jazyku C/C++ a překládá se dp tzv. byte-kódu (to je přeložený program v jazyce Java do formátu, který ještě není spustitelný, ale je univerzální). Ten je potom spuštěn pomocí Java Virtual Machine (JVM), který program v byte-kódu spustí na Vašem počítači. Jazyk Java je velmi oblíben právě pro svou přenositelnost, výhodou je, že může být spuštěn na jakémkoli počítači, pro který existuje JVM, nevýhodou je, že programy nejsou přímo určeny pro procesor, ale jsou ještě interpretovány v JVM, což běh programu zpomaluje.

ActiveX

ActiveX je technologie firmy Microsoft, určená pro jejich prohlížeč Internet Explorer. Prvky ActiveX jsou v podstatě programy, napsané pro Windows, které se stáhnou (po potvrzení) na Váš počítač a zde se spouští. Jejich hlavní nevýhodou je bezpečnostní riziko, spočívající ve spuštění prvku ActiveX, který může například obsahovat virus nebo špehovací software (může odesílat autorovi například Vaše hesla).

Cookies

Cookies jsou informace, které si do Vašeho prohlížeče ukládají některé servery, ze kterých požadujete WWW dokumenty. Tyto informace jsou pak tímto serverem opětovně využívány. Slouží hlavně pro zlepšení práce serveru, který při Vaší příští návštěvě ví, že máte například nastaveno červené pozadí stránky a stránku Vám takto nastaví. Další možností využití je například vyhodnocení návštěvnosti serveru, které stránky jsou nejoblíbenější nebo také pro autorizaci pro přístup do privátních zón serverů. Cookies ja samozřejmě možno vypnout nebo si nastavit varování před přijetím, ale je možné, že se tím ochudíte o možné pokročilé vlastnosti stránek.

Proxy server

Proxy server slouží k urychlení zobrazování Vámi požadovaných stránek. Pracuje jako vyrovnávací paměť (Cache), která zkontroluje, zda Vámi požadovaná stránka již v jeho paměti není uložena a pošle Vám její obsah. Pokud stránka uložena v jeho paměti není, zobrazuje se jako při běžném požadavku na stránku (a zároveň se uloží v paměti Proxy serveru). Výhodou tedy je, že pokud si chcete zobrazit například zahraniční stránku a ta již je uložena na proxy serveru, její zobrazení je několikanásobně rychlejší, než při zobrazení přímo té stránky. Urychlení je zřejmé například při zobrazování objemných stránek nebo stránek ze zpravodajských serverů a je zřejmé, že čím více uživatelů, tím bude server obsahovat více různých stránek.

Odkazy

W3C konsorcium
Oficiální stránky věnované jazyku Java - anglicky
Java centrum
Informace o JavaScriptu - anglicky
Informace o Cookies - anglicky

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz