Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - životní prostředí
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Krajský úřad potvrdil porušování zákonů na stavebním úřadě v Rumburku

30.11.2005
TÁBOR [Ekologický právní servis]
Autor: Mgr. Vítězslav Dohnal

Ekologický právní servis (EPS) 1) získal oficiální vyjádření krajského úřadu, který potvrdil, že vedoucí stavebního úřadu v Rumburku porušuje zákony. Tajemník i městská rada o tom prokazatelně ví, situaci však neřeší. Proto se dnes EPS dnes opakovaně obrací na tajemníka města Rumburk s návrhem na odvolání vedoucího stavebního úřadu Jiřího Buška.

„Pan Bušek a jím vedený úřad soustavně nedodržují zákony. Městská rada v únoru 2005 pouze konstatovala, že vyjádření krajského úřadu bere na vědomí. Očekával bych snahu vyvodit ze špatné práce stavebního úřadu důsledky. Nic takového se však neděje Je pro nás záhadou, proč vedení radnice drží nad panem Buškem ochranou ruku. Tím, že jej ponechává ve funkci, přejímá za všechna pochybení odpovědnost.“, komentuje postup vedení rumburské radnice právník EPS Mgr. Vítězslav Dohnal.

Krajský úřad dopěl k závěru, že pan Bušek nezákonně manipuloval se správním spisem při povolování výstavby prodejny Lidl v Rumburku. Konstatoval rovněž, že kvůli jiným závažným pochybením na straně stavebního úřadu muselo být zrušeno územní rozhodnutí na tuto stavbu. Konkrétně se jednalo o rozpor s územním plánem a neposouzení vlivů celé stavby na životní prostředí. 2)

EPS navíc shromáždil podklady i o dalších nezákonnostech páchaných stavebním úřadem v Rumburku. Stavební úřad například souhlasil s vybudováním nové přístupové komunikace k rodinným domkům bez územního rozhodnutí. Zcela účelově a absurdně přitom tvrdil, že se jedná o komunikaci umístěnou v uzavřených prostorech existujících staveb. Na místě ovšem žádná stavba nestála.3) Dalším příkladem může být v minulosti provedená kolaudace neexistující stavby. 4)

Poprvé navrhoval EPS odvolání pana Buška v srpnu 2004. Tajemník městského úřadu Miroslav Majzlík tehdy odpověděl, že k posouzení celé věci si vyžádá stanovisko krajského úřadu a na základě něj pak rozhodne. Přestože krajský úřad zaslal vyjádření již v lednu 2005, tajemník do dnešního dne nereagoval. Navíc odmítl EPS poskytnout kopii vyjádření.

EPS v návrhu na odvolání opětovně poukazuje na to, že pan Bušek porušuje základní povinnosti úředníka stanovené zákonem. 5)

Kontakt:
Mgr. Vítězslav Dohnal, Ekologický právní servis, Kostnická 1324, 390 01 Tábor, tel.: 381 256 662, fax, 381 254 866, mobil: 776 834 534

Poznámky:

1) Ekologický právní servis je nevládní, nekomerční a nepolitická organizace právníků hájící práva občanů a životního prostředí právní cestou. Cílem EPS je eliminovat případy nezákonného a nekorektního rozhodování úřadů ve věcech ochrany životního prostředí a lidských práv. EPS se snaží ovlivňovat připravovanou legislativu, právnickou komunitu a studenty práv. Více informací na www.eps.cz. Případy nezákonného utajování v Rumburku se EPS zabývá v rámci svých protikorupčních aktivit.

2) Ve vyjádření krajského úřadu se mimo jiné uvádí: „Vysvětlení pana Buška . proč listiny týkající se odvolání prosti stavebnímu povolení na stavbu prodejny Lidl nebyly zařazeny do spisu stavebního řízení, považuji za zavádějící. Nelze souhlasit s tím, že se jedná o listiny, nemající žádný vliv, jak sám pan Bušek ve své písemné reakci na podání EPS uvádí. ….. Zda došlo ke splnění dalších požadavků, a pokud ano, tak jakým způsobem byly projednány se stavebním úřadem, či zda odvolatelé od svých požadavků v průběhu stavby odstoupili, ze spisu není zřejmé. Je nezbytné, aby tyto okolnosti Vám objasnil pan Bušek. ….. K pochybení došlo i v řízení o umístění této stavby, čehož dokladem je naše rozhodnutí o zrušení územního rozhodnutí.“

3) Jedná se o souhlas č.j. SÚ/565/2004/1/Wa/St ze dne 19.4.2004, který se týkal výstavby na pozemkové parcele č. 3690 v k.ú. Rumburk. Na jeho základě byla vybudováno napojení stavebních parcel na ulici Krásnolipskou.

4) Stavební úřad v Rumburku vydal na základě místního šetření dne 15.9.1993 kolaudační rozhodnutí č.j. SU 332/4-115/Bš/93 na stavbu parkoviště TIR. V rozhodnutí uvádí, že stavba obsahuje čistírnu odpadních vod. Znalecký posudek č. 1 140-20/95 a č. 789-15/95 z 20. dubna 1995 o ceně parkoviště TIR, který si v roce 1995 objednalo ministerstvo financí, však na str. 4 konstatuje: „Čistírna odpadních vod – ačkoliv podle kolaudačního rozhodnutí byla stavba dne 15.9.1993 uvedena do trvalého provozu, při místním šetření bylo zjištěno, že stavba dosud neexistuje. Proto se neoceňuje.“

5) Základní povinnosti úředníka obsahuje § 16 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků. Pravomoc tajemníka navrhovat odvolání vedoucího stavebního úřadu vyplývá z § 102 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích


DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz