Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- o Econnectu
[ econnect.ecn.cz > o Econnectu > Co je APC ]
-

 O Econnectu Co je Econnect Co je APC About Econnect Sponzoři a partneři Podpořte Econnect

 Novinky

 Technická podpora

 Přehled služeb

 Ceník

 Objednávka služeb

 Reference

 Kontakty

Technické služby

Co je APC

Úvod
APC (Association for Progressive Communication - Asociace pro pokrokovou komunikaci) je celosvětová síť nevládních organizací, jejíž cílem je podporovat organizace, sociální hnutí a jednotlivce, přinášející smysluplný přínos k vyrovnanému lidskému rozvoji, sociální spravedlnosti, participaci veřejnosti na politických procesech a udržitelnému rozvoji. Tato podpora ze strany APC je uskutečňována prostřednictvím využívání a propagace informačních a komunikačních technologií (ICT), včetně Internetu.

APC je v zavádění ICT mezi organizacemi občanského sektoru průkopníkem. Síť jejich členů a partnerů propojuje prakticky všechny obydlené kontinenty a spojuje tisíce občanů, organizací a koalici, pracujících v zájmu sociální spravedlnosti. Mezi jejími členy a partnery se vyskytují všechny typy organizací a hnutí, která tvoří globální občanskou společnost. Organizace, které k asociaci přistoupily, si uvědomují obrovský a dosud málo využíváný potenciál, který mají informační technologie při prosazování společenských změn zvláště v zemích, které jsou sociálními a ekologickými problémy sužovány nejvíce. Právě proto patří podpora aktivistických hnutí v rozvojových zemích k hlavním zaměřením APC.

Na priority a plnění jednotlivých programu, do kterých je asociace zapojena, dohlíží řada APC, v níž jsou zastoupeny všechny členské organizace. Řada se schází pravidelně on-line a jednou za čas osobně na konferenci, hoštěné jednou že členských zemí. APC má navíc vlastní malý pracovní tým.

Econnect přistoupil k asociací v roce 1992 a stal se styčnou organizací APC pro oblast Střední a Východní Evropy.

Programy APC
APC podporuje komunikaci a spolupráci v zájmu spravedlivé občanské společnosti prostřednictvím šesti hlavních programů:

 • Strategické využití ICT
  Praktické využití internetu pro cíle nevládních organizací.
 • Informace a informační nástroje
  APC vyvíjí internetové nástroje pro publikování na internetu, sdílení informací a další potřeby organizací, působících v občanském sektoru. Asociace mimoto zpracovává vlastní zpravodajství a organizuje diskusní skupiny na tak rozdílná témata, jako jsou aktivistické kampaně či oficiální deklarace OSN. Zpravodajství a diskuse se zabývají jak lokálními, tak globálními tématy.
 • Network Development
  Podpora vzájemné spolupráce mezi vznikajícími a již existujícími internetovými poskytovateli, jejichž cíle jsou blízké cílům APC.
 • Povědomí o pravidlech pro internetovou komunikaci
  APC obhajuje a podporuje rozvoj nekomerčního, produktivního on-line prostoru, který je využíván nevládními neziskovými organizacemi. Spolu s podobně zaměřenými organizacemi dbá na to, aby byly komunikační potřeby občanské společnosti brány v potaz při tvorbě legislativních pravidel v oblasti telekomunikace, sponzorství a investiční politiky. APC plně podporuje svobodu projevu a výměny informací na internetu.
 • APC program podpory ženských hnutí (APC Women´s Networking Support Programme)
  Program je zaměřen na rozvoj a zavádění takového internetového designu, který by bral v potaz Gender problematiku a pomáhal odstranit nerovný přístup žen k ICT technologiím.
 • APC Afrika
  Program má za cíl podporu domorodých komunit a tvorbu nezávislých informačních sítí na africkém kontinentě.
Krátká historie APC
Mezi roky 1982 a 1987 vzniklo v různých zemích světa několik nezávislých nevládních informačních sítí, zaměřených na podporu nevládního sektoru a aktivistických hnutí. Většina z nich byla založena skupinkami nadšenců, kteří ve vypůjčených bytech a kancelářích a na nejjednodušších PC věnovali svůj volný čas rozšiřování užívání elektronické komunikace mezi aktivisty, pracujícími pro společenskou změnu. S postupem času se skupinky dobrovolníků přeměnily na profesionální týmy a jejich organizace se přesunuly do nových prostor. Cíl jejich práce však zůstal stejný.

Rokem 1987 se datuje začátek spolupráce mezi anglickým GreenNetem a americkou organizací PeaceNet/EcoNet (nazývající se dnes Institute for Global Communication IGC). Tím byly položeny základy budoucímu virtuálnímu společenství APC. Do konce roku 1989 přistoupilo ke spolupráci dalších 5 členů a na jaře 1990 byla formálně založena Associacion for Progressive Communication APC.

Od té doby se asociace stala jedním z nejvýraznějších příkladu organizovaného využití digitálních komunikačních nástrojů v občanské společnosti. Zprostředkovala informační výměnu a koordinaci mezi tisíci nevládních organizací, účastnících se na pěti hlavních konferencích OSN mezi lety 1992 a 1995. Navíc se stala hlavním poskytovatelem informačních služeb neziskovému sektoru, podporujícímu Světový summit Země v roce 1992 a následující konference Spojených národů.

Stránky Asociace pro pokrokovou komunikaci APC

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz